Tagged with lưu bang

Khi bạo ngu làm vua chúa

Khi bạo ngu làm vua chúa

P. Kim Long Tôi vẫn thường thắc mắc là không hiểu liệu lịch sử có lặp lại không, hoặc giả chúng ta có thể nào “ôn cổ nhi tri kim” được hay không. Trong mấy ngày Tết vừa qua, nhân lấy cớ đau ốm, tôi đã “bế quan tạ khách” để ở nhà đọc lại … Tiếp tục đọc