Tagged with Lowestoft

Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 1

Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 1

PHẦN I : NHỮNG TRẬN HẢI CHIẾN NỔI TIẾNG THỜI CỔ ĐẠI Biên dịch: hongsonvh Trận hải chiến Salamis Thời gian trận đánh: khoảng tháng 9 năm 480 BC Địa điểm: Eo biển Salamis thuộc Địa Trung Hải ngày nay Kết quả: Chiến thắng quyết định của người Hylạp Các bên tham chiến Đồng minh các … Tiếp tục đọc