Tagged with Huỳnh Tấn Phát

Nỗi lòng Huỳnh Tấn Phát

Nỗi lòng Huỳnh Tấn Phát

Trần Nguơn Phiêu Kể từ những ngày khởi đầu kháng chiến chống Pháp cho đến ngày ngày 30 tháng Tư năm 1975, trong các nhân vật liên quan đến việc đấu tranh ở Nam bộ, Huỳnh Tấn Phát phải được coi là có vai trò sáng giá nhất. Những gương mặt nổi bật lúc ban … Tiếp tục đọc