Tagged with hun

Hung Nô liệt truyện

Hung Nô liệt truyện

Sử kí – Hung Nô liệt truyện   Tư Mã Thiên soạn Tích Dã chuyễn ngữ Tổ tiên người Hung Nô là dòng dõi họ Hạ Hậu, tên là Thuần Duy. Từ thời Đường-Ngu về trước có người Sơn Nhung, men bãi cỏ ven sông mà di chuyển, không có thành quách ở một chỗ, không có nghề … Tiếp tục đọc

Attila the Hun và trận Chalon

Attila the Hun và trận Chalon

Arther Ferrill Hà Khánh dịch       Không có sự cuồng nộ khủng khiếp và hung bạo nào có thể sánh với Attila the Hun. Ngay tại thế kỉ 20 này thì đối với người Đức cái tên Attila là cái tên ghê sợ nhất. Attila thủ lĩnh vĩ đại của người Huns là … Tiếp tục đọc