Tagged with Hobsbawm

Đọc Thời đại của những thái cực của Eric J. Hobsbawn

Đọc Thời đại của những thái cực của Eric J. Hobsbawn

Nguyễn Quang ( Kiến Văn biên dịch) diendan.org 01.01.01 : năm mới, thế kỉ mới, thiên kỉ mới, đời ta sẽ không còn thấy lần thứ nhì. Thế mà tại sao khúc quanh lịch sử này lại diễn ra trong sự thờ ơ lạnh nhạt chung như vậy ? Lẽ ra người ta chờ đợi … Tiếp tục đọc