Tagged with hòa hảo

Hòa Hảo

Hòa Hảo

Vũ Ngự Chiêu Dưới thời Nhật chiếm đóng (1940-1945), tại các tỉnh miền Tây, một giáo phái đang thành hình và lực lượng ngày một mạnh. Từ sau năm 1947, giáo phái này thường được biết như Phật Giáo Hòa Hảo, hay ngắn gọn hơn, Hòa Hảo. Hòa Hảo thực ra chỉ là tên ngôi làng … Tiếp tục đọc

Các yếu tố Lịch sử- Địa lý- Văn hóa trong mối tương quan với sự hình thành các tôn giáo nội sinh của người Việt Nam Bộ

Các yếu tố Lịch sử- Địa lý- Văn hóa trong mối tương quan với sự hình thành các tôn giáo nội sinh của người Việt Nam Bộ

Huỳnh Thiệu Phong Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, vùng đất tận cùng phía Nam của Tổ quốc là vùng đất được khai mở sau cùng. Sự khai mở sau cùng đã làm cho vùng đất trẻ này mang sắc thái văn hóa đa dạng, vừa cũ lại vừa mới; trong đó phải … Tiếp tục đọc

Phật Giáo Hoà Hảo

Phật Giáo Hoà Hảo

Một số nhận định về Phật Giáo Hoà Hảo – Một Đạo giáo xuất phát từ vùng châu thổ sông cửu long  Nguyễn Bạch Trúc Phật Giáo Hoà Hảo được khai sáng từ năm 1939 trong dòng lịch sử cận đại của dân tộc – một nền đạo quy nguyên Phật pháp, với phương thức … Tiếp tục đọc