Tagged with Hồ Đắc Trung

Khánh Mỹ quận công Hồ Đắc Trung (1861-1941)

Khánh Mỹ quận công Hồ Đắc Trung (1861-1941)

Trúc Diệp Thanh I – An Truyền – làng cổ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Vùng đất có làng An Truyền ngày nay cho dến đầu thế kỷ 14 là vùng đất đầm phá hoang vu dân cư thưa thớt nơi cư ngụ của nhiều động vât hoang dã:trăn, rắn, cá sấu…thuộc vương … Tiếp tục đọc