Tagged with ghaznavid

Vận mệnh đứt đoạn: Lịch Sử Thế Giới Qua Mắt Người Hồi Giáo- Bài 8

Vận mệnh đứt đoạn: Lịch Sử Thế Giới Qua Mắt Người Hồi Giáo- Bài 8

CHƯƠNG 8 : NGƯỜI THỔ BƯỚC VÀO 120 – 487 SH [737 – 1095 CN] Tamim Ansary Trần Quang Nghĩa dịch Điều gì gây ra mọi nỗi lo lắng? Câu trả lời nằm trong câu chuyện chính trị diễn tiến song song với các phong trào trí thức tôi đã mô tả. Từ thời Nhà Tiên Tri … Tiếp tục đọc