Tagged with Francis Fukuyama

<strong>Putin có đang đối mặt với thất bại? Tác giả ‘Sự tận cùng của Lịch sử’ vẫn tự tin</strong>

Putin có đang đối mặt với thất bại? Tác giả ‘Sự tận cùng của Lịch sử’ vẫn tự tin

 Greg Sargent, Nhà bỉnh bút 12 tháng Chín 2022 Biên dịch: GaD Vào giữa tháng Ba, chưa đầy một tháng sau khi Nga xâm lược Ukraina, nhà khoa học chính trị Francis Fukuyama đã đưa ra một dự đoán ấn tượng: Ukraina sẽ chiến thắng. Sáu tháng sau, Ukraina đang tấn công và đang chiếm … Tiếp tục đọc