Tagged with Đỗ Trung Thành

Đông Vương Dương Tú Thanh- Bài 3

Đông Vương Dương Tú Thanh- Bài 3

 Trích “Thiên Quốc này chẳng Thái Bình“ Tác giả Đào Đoản Phòng Đỗ Trung Thành dịch Đông Vương Dương Tú Thanh- Bài 1 Đông Vương Dương Tú Thanh- Bài 2 Sáng suốt và ngu si, tiến bộ và lạc hậu.  Trong thời kỳ cực thịnh của Thái Bình Thiên Quốc, rất nhiều quan viên, văn nhân cùng thời bên … Tiếp tục đọc

Hoàn nguyên Vi Xương Huy

Hoàn nguyên Vi Xương Huy

Trích  từ “Thiên Quốc này chẳng thái bình“ Tác giả Đào Đoản Phòng Đỗ Trung Thành dịch Ngay từ khi Thái Bình Thiên Quốc ở vào giai đoạn mới nổi lên, dưới trướng Tương quân của Tăng Quốc Phiên có viên quan nhỏ như hạt vừng, mang hàm lục phẩm chuyên lo việc công văn ở Hồ … Tiếp tục đọc

Thiên Kinh sự biến

Thiên Kinh sự biến

Trích dịch sách “1856” của Đào Đoản Phòng Đỗ Trung Thành dịch Sáng suốt và ngu si, tiến bộ và lạc hậu. Trong thời kỳ cực thịnh của Thái Bình Thiên Quốc, rất nhiều quan viên, văn nhân cùng thời bên phía Thanh triều đều không hẹn mà cùng chỉ ra, Dương Tú Thanh mới … Tiếp tục đọc

Đông Vương Dương Tú Thanh- Bài 2

Đông Vương Dương Tú Thanh- Bài 2

Trích “Thiên Quốc này chẳng Thái Bình“ Tác giả Đào Đoản Phòng Đỗ Trung Thành dịch Tai mắt, mồm miệng, tâm phúc và đầu óc. “Ngôi thứ hai” của Thái Bình Thiên Quốc vốn không phải là trời sinh cho Dương Tú Thanh — Vị trí đó là vốn là của Phùng Vân Sơn, quyền uy của … Tiếp tục đọc

Đông Vương Dương Tú Thanh- Bài 1

Đông Vương Dương Tú Thanh- Bài 1

 Trích “Thiên Quốc này chẳng Thái Bình“ Tác giả Đào Đoản Phòng Đỗ Trung Thành dịch Dương Tú Thanh là nhân vật cực kì quan trọng của Thái Bình Thiên Quốc. Bất kể là người đồng tình hay kẻ căm ghét vương quốc tôn giáo này đều không thể không thừa nhận, bước chuyển ngoặt thịnh … Tiếp tục đọc