Tagged with Đỗ Trung Thành

Thái Bình Thiên Quốc chiến tranh toàn sử (Bài 4)

Thái Bình Thiên Quốc chiến tranh toàn sử (Bài 4)

Phần 2. Sự Phát Triển Lực Lượng Phản Kháng Ở Quảng Tây Tác giả Thôi Chi Thanh Đỗ Trung Thành dịch Quảng Tây miền đất cách mạng đầy dông tố. Chiến tranh Thái Bình Thiên Quốc nổ ra ở Quảng Tây, một tỉnh biên thùy tây nam. Từ năm 1844, là năm mà Hồng Tú Toàn, Phùng … Tiếp tục đọc

Thái Bình Thiên Quốc chiến tranh toàn sử (Bài 3)

Thái Bình Thiên Quốc chiến tranh toàn sử (Bài 3)

Trong cuộc chiến tranh trấn áp cuộc vận động Thái Bình Thiên Quốc, vai trò của quan lại phái kinh thế và lực lượng địa chủ vừa và nhỏ là rất quan trọng. Kẻ địch thời kỳ đầu của Thái Bình Thiên Quốc là lực lượng vũ trang triều đình Mãn Thanh đã chuyển sang lực lượng vũ trang của phái kinh thế. Vậy đặc trưng và vai trò của phái kinh thế và địa chủ vừa và nhỏ được thể hiện trên những phương diện nào tiếp tục được các tác giả đi sâu phân tích ở tiểu mục này. Tiếp tục đọc

Thái Bình Thiên Quốc chiến tranh toàn sử (Bài 2)

Thái Bình Thiên Quốc chiến tranh toàn sử (Bài 2)

Ở phần trước, tác giả đã phân tích rất sâu, chi tiết về những nguy cơ về mặt kinh tế xã hội dẫn tới sự suy thoái của Thanh triều và những điều kiện thuận lợi để phong trào Thái Bình Thiên Quốc nổi dậy. Ở phần thứ 2 này, nhóm tác giả tiếp tục đi sâu phân tích về hệ thống quân sự của Thanh triều trên các phương diện tổ chức, cung ứng hậu cần, trang bị, sức chiến đấu để thấy được sự lac hậu hủ bại của nó so với liệt cường Tây dương cùng thời. Tiếp tục đọc

Thái Bình Thiên Quốc chiến tranh toàn sử (Bài 1)

Thái Bình Thiên Quốc chiến tranh toàn sử (Bài 1)

Tài liệu “Thái Bình Thiên Quốc chiến tranh toàn sử” không nói về lịch sử của cuộc khởi nghĩa nông dân mang màu sắc tôn giáo này mà chỉ phân tích sâu về vấn đề quân sự, đúng như cái tên của nó . Đây là tài liệu viết rất công phu với dẫn chứng đầy đủ, lý luận sâu sắc, khoa học về những vấn đề quân sự, xã hội. Tiếp tục đọc