Tagged with Đô đốc Long

Sự thật về “Báo cáo nghiên cứu khoa học: ĐÔ ĐỐC ĐẶNG TIẾN ĐÔNG,MỘT TƯỚNG TÂY SƠN CHỈ HUY TRẬN ĐỐNG ĐA”của       Giáo sư Phan Huy Lê

Sự thật về “Báo cáo nghiên cứu khoa học: ĐÔ ĐỐC ĐẶNG TIẾN ĐÔNG,MỘT TƯỚNG TÂY SƠN CHỈ HUY TRẬN ĐỐNG ĐA”của Giáo sư Phan Huy Lê

Đã tìm được lai lịch hoàn chỉnh của Đô đốc Đặng Tiến Giản.  Phản biện của Luật gia Lê Ngân  (nhà báo Hà Nội) LNĐ-Năm 1974, trên cơ sở khai thác các di bản đời Tây Sơn mới được phát hiện ở Lương Xá (Chương Mỹ Hà Tây cũ nay thuộc Hà Nội) giáo sư … Tiếp tục đọc

Ai là Đô đốc Long?

Ai là Đô đốc Long?

Kỷ niêm 226 năm trận Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2015) AI LÀ ĐÔ ĐỐC LONG?                                                                                                        Lê Ngân* “Đô đốc Long”là danh tướng Tây Sơn với chiến công huyền thoại:chỉ huy đạo quân đánh thắng quân Thanh ở Khương Thượng-Đống Đa tiến trước vào giải phóng Thăng Long trong trận quyết chiến Ngoc Hồi-Đống Đa do … Tiếp tục đọc

Đã có bằng chứng để phân biệt: Đô đốc Đặng Tiến Đông, Đô đốc Đặng Tiến Giản với Đô đốc Long

Đã có bằng chứng để phân biệt: Đô đốc Đặng Tiến Đông, Đô đốc Đặng Tiến Giản với Đô đốc Long

Vài thập kỷ gần đây có nhiều tài liệu khác nhau trong giới sử học xung quanh ba nhân vật đời Tây Sơn: Đô đốc Đặng Tiến Đông,Đô đốc Đặng Tiến Giản và Đô đốc Long.Qua các tài liệu mới thu thập được xin nêu các tài liệu làm căn cứ để phân biệt về các nhân vật nêu trên”. Tiếp tục đọc