Tagged with cuộc chiến 1978

Cộng sản đấu cộng sản tại Đông Nam Á

Cộng sản đấu cộng sản tại Đông Nam Á

Douglas Pike Ngô Bắc dịch và phụ chú Lời người dịch: Tác giả, Douglas Pike, một nhân viên ngoại giao cao cấp, nguyên là Trưởng Phòng Đông Dương Sự Vụ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong chính quyền Tổng Thống Jimmy Carter.  Tác giả Douglas Pike có cho người dịch Ngô Bắc hay biết rằng ông đã … Tiếp tục đọc