Tagged with công chúa Hoa Dung

Các công chúa của vua Trần Thái Tông

Các công chúa của vua Trần Thái Tông

 Bùi Văn Tam Thôn Tiền (cũng gọi là thôn Chiền) xã An Lạc huyện Thiên Bản (nay thuộc xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản) có đền thờ Trần Quốc Tuấn, quy mô thờ phụng y như đền Bảo Lộc. Theo lời cụ từ Nguyễn Văn Mỹ thì trước đây đền có lưu giữ nhiều sách … Tiếp tục đọc