Tagged with cờ vua

Bobby Fischer, thiên tài kỳ quặc nhất của làng cờ vua thế giới

Bobby Fischer, thiên tài kỳ quặc nhất của làng cờ vua thế giới

Nguyễn Hoàng Linh Bobby Fischer được hậu thế nhớ đến như một trong những tượng đài lớn nhất, một thần đồng kỳ vĩ của môn cờ vua thời “Chiến tranh Lạnh”, mặc dù lối sống lập dị đã khiến ông không thể có những cống hiến lớn hơn cho làng cờ vua thế giới. Arthur … Tiếp tục đọc