Tagged with Cách Mạng Nga

Bi kịch của một dân tộc: Cách Mạng Nga 1897- 1921 (Phần 3: Chương XIII)

Bi kịch của một dân tộc: Cách Mạng Nga 1897- 1921 (Phần 3: Chương XIII)

Lênin coi việc sử dụng khủng bố như một phương tiện đấu tranh giai cấp chống ‘bọn tư sản’. Ngay từ đầu, ông đã cổ vũ việc khủng bố tập thể do các tầng lớp thấp chống giới giàu có và đặc quyền qua khẩu hiệu ‘Cướp bóc bọn cướp bóc!’ Chúng ta phải cổ vũ năng lượng và bản chất phổ biến của khủng bố,’ ông viết vào tháng 6 sau đó. Tiếp tục đọc

Bi kịch của một dân tộc: Cách Mạng Nga 1897- 1921 (Phần 3: chương VIII)

Bi kịch của một dân tộc: Cách Mạng Nga 1897- 1921 (Phần 3: chương VIII)

Tác giả Orlando Figes Trần Quang Nghĩa dịch   PHẦN III NƯỚC NGA TRONG CÁCH MẠNG (THÁNG HAI 1917-THÁNG BA 1918) Chương 8  Tháng Hai Quang Vinh   i  Quyền Lực của Đường Phố   Mọi chuyện bắt đầu bằng bánh mì. Suốt vài tuần qua các lò bánh mì ở Petrograd đã hết hàng, nhất là … Tiếp tục đọc