Tagged with ba lan

Ba Lan: Từ bi kịch đến thắng lợi

Ba Lan: Từ bi kịch đến thắng lợi

Mitchell A. Orenstein | The Foreign Affairs Minh Trang dịch Bất cứ ai hiểu biết về lịch sử Ba Lan sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự trỗi dậy của đất nước này từ đống tro tàn của quá khứ đau buồn. Trong suốt 25 năm qua, sau nhiều thế kỷ chiến tranh và bị … Tiếp tục đọc

Vụ thảm sát Katyn

Vụ thảm sát Katyn

Trần Lê tổng hợp Thảm sát Katyn, cũng được gọi là vụ Thảm sát rừng Katyn là một cuộc thảm sát những người quốc gia Ba Lan do Bộ Dân ủy Nội vụ (NKVD), cảnh sát mật Liên xô, thực hiện vào tháng 4 và tháng 5 năm 1940. Tài liệu chính thức này đã … Tiếp tục đọc