Tagged with avatar

Về phim Avatar : Sự trở về của những người bản địa

Về phim Avatar : Sự trở về của những người bản địa

Slavoj Žižek Lê Nguyên Long dịch Ở bên dưới cái chủ nghĩa duy tâm và tính hợp quy về chính trị của Avatar, trong ánh đèn sân khấu của giải Oscars ngày chủ nhật, là những dòng chảy ngầm của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tàn bạo. Bộ phim Avatar của James Cameron kể về câu chuyện … Tiếp tục đọc