Tagged with anh em Hồi giáo

Tổ chức anh em Hồi giáo Ai Cập và cuộc chiến Hồi giáo – Thế tục vì quyền lực

Tổ chức anh em Hồi giáo Ai Cập và cuộc chiến Hồi giáo – Thế tục vì quyền lực

PGS.TS Nguyễn Thanh Hiền Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông Một số nét khái quát về Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập Tổ chức Anh em Hồi giáo là một lực lượng chính trị lâu đời tại Ai Cập do Hassan al-Banna sáng lập. Tổ chức này được thành lập từ … Tiếp tục đọc