Tagged with Alexander Nikolaevich Yakovlev

Alexander Nikolaevich Yakovlev – Người cứu nước Nga thoát khỏi Liên bang Xô-viết

Alexander Nikolaevich Yakovlev – Người cứu nước Nga thoát khỏi Liên bang Xô-viết

Đã đến lúc trả lại đúng vị thế cho một nhân vật quan trọng trong lịch sử nước Nga cận đại—Alexander Nikolaevich Yakovlev. Là một nhân vật hàng đầu trong những năm cuối cùng của chính quyền Xô-viết, Yakovlev khởi đầu sự nghiệp bằng cách tham gia quân đội và trở thành một sĩ quan … Tiếp tục đọc