Tagged with cao biền

Cuộc chiến Nam Chiếu – Đại Đường và tác động của nó cư dân châu thổ sông Hồng

Cuộc chiến Nam Chiếu – Đại Đường và tác động của nó cư dân châu thổ sông Hồng

“Huống Cao Vương cố đô Đại La Thành, trạch thiên địa khu vực chi trung; đắc long bàn hổ cứ chi thế. Chính Nam Bắc Đông Tây chi vị; tiện giang sơn hướng bội chi nghi. … Biến lãm Việt bang, tư vi thắng địa. Thành tứ phương bức thấu chi yếu hội; vi vạn … Tiếp tục đọc