Tagged with Việt Nam Cộng Hòa

Việt Nam thiên sử bi hùng 1945-1975- Bài 18

Việt Nam thiên sử bi hùng 1945-1975- Bài 18

Max Hastings Trần Quang Nghĩa dịch CHƯƠNG 18 : TẾT 1 Khúc Dạo Đầu Tết này trở thành một tân niên mà bất kì người Việt nào kể cả người Mỹ đã có mặt ở đó không bao giờ quên: câu hỏi  ‘Bạn đã ở đâu lúc Tết?’ chỉ có thể chỉ đến ngày 30 tháng … Tiếp tục đọc