Tagged with Phan Lân

Nghệ thuật tạo cớ của Liên Xô trong Chiến tranh Mùa Đông 1939-1940

Nghệ thuật tạo cớ của Liên Xô trong Chiến tranh Mùa Đông 1939-1940

Cờ giả (false flag) là hoạt động bắt nguồn từ khái niệm quân sự là treo cờ giả. Trong thủy chiến, tàu nước A sẽ treo cờ nước B và tấn công tàu nước A, từ đó đổ tội cho nước B gây chiến để lấy cớ đánh nước B. Nếu bạn muốn xâm chiếm … Tiếp tục đọc