Tagged with nguyễn duy chính

Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh và vua Càn Long

Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh và vua Càn Long

Nguyễn Duy Chính Một cơ duyên may mắn hết sức kỳ lạ là tôi mua được trong hàng sách cũ một bộ Encyclopedia Brittannica in lần thứ nhất trùng thời với những kiến thức mà giám mục Pigneau đem về cho chúa Nguyễn. Qua bộ sách ba volumes (tập) này, tôi đã đào sâu vào … Tiếp tục đọc