Tagged with Tiền Lê

Một vài biến động lịch sử thời Tiền Lê (bài 1)

Một vài biến động lịch sử thời Tiền Lê (bài 1)

  Lê Chí Hiếu I. Các vương quốc với màu sắc tôn giáo phương Nam như Phù Nam, Lâm Ấp – Chămpa đã tuyệt dấu trên bản đồ hiện tại nhưng bản chất nằm sâu trong các tầng đất khảo cổ hay rải rác bởi các bia ký, mảnh còn, mảnh vỡ vụn. Sử ký … Tiếp tục đọc

Phụ chú về thời Đinh-Lê

Phụ chú về thời Đinh-Lê

Đặng Thanh Bình Trong bài Bàn về cái chết của Đinh Bộ Lĩnh, tôi cố gắng đưa ra những bằng chứng cho thấy Bộ Lĩnh đã chết vào khoảng năm 976. Trong bài này chúng ta sẽ cùng xem xét những sự kiện khác xảy ra dưới thời Đinh Lê. Căn cứ vào văn bản … Tiếp tục đọc

Công nghiệp của các triều Ngô, Đinh và Tiền Lê hay văn minh Việt Nam trong thế kỷ thứ mười

Công nghiệp của các triều Ngô, Đinh và Tiền Lê hay văn minh Việt Nam trong thế kỷ thứ mười

 Phạm Cao Dương Ba triều đại Ngô (939 – 965), Đinh (968 – 980) và Tiền Lê (980 –009) là ba triều đại đầu tiên trị vì nước Việt Nam độc lập sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc. Ngoại trừ các chiến thắng quân sự, ba triều đại này ít được những người học … Tiếp tục đọc