Tagged with thuốc lá

Lịch sử hơn 300 năm thuốc lá ở Hy Lạp

Lịch sử hơn 300 năm thuốc lá ở Hy Lạp

Sergei Alpha Không thể đoán trước được vai trò tương lai của thuốc lá trong nền kinh tế thế giới khi Jean Nicot, đại sứ Pháp tại Bồ Đào Nha, lần đầu tiên giới thiệu nó đến châu Âu bằng cách gửi cho Catherine de Medici vào năm 1560 như một phương pháp chữa trị … Tiếp tục đọc