Tagged with Teotihuacan

Những nền văn minh ở châu Mỹ

Những nền văn minh ở châu Mỹ

TS. Nguyễn Ngọc Thơ  Châu Mỹ được phần còn lại của thế giới biết đến từ thế kỷ XV – XVI Tây lịch, được gọi là châu lục Tân thế giới. Tuy nhiên, châu Mỹ thực chất không hề là châu lục mới vì trong lịch sử châu lục này đã từng có rất nhiều … Tiếp tục đọc