Tagged with Hatchepsut

Hatchepsut- Nữ Pharaoh (Phần 6)

Hatchepsut- Nữ Pharaoh (Phần 6)

Joyce Tyldesley Trần Quang Nghĩa dịch CHƯƠNG 8 KẾT CỤC VÀ HẬU QUẢ Bây giờ trái tim ta quay theo hướng này và hướng khác, khi ta nghĩ về những gì mọi người sẽ nói.  Người ta sẽ nhìn thấy những tượng đài của ta trong nhiều năm tới, và họ sẽ nói về những gì … Tiếp tục đọc