Tagged with Gỉa Nam Phong

Loạn Bát Vương cuối thời nhà Tấn

Loạn Bát Vương cuối thời nhà Tấn

Minh Hoàng Phúc Dịch từ: Serious Trivia I: TƯ MÃ VIÊM VÀ NHÀ TẤN. Loạn Bát Vương là một giai đoạn trong lịch sử Trung Hoa xảy ra vào cuối thời nhà Tấn, còn được gọi là Bát Vương Chi Loạn (八王之亂), tức loạn do 8 vị Vương khác nhau. Từ “Vương” (王) ở đây … Tiếp tục đọc