Tagged with bắc thuộc

Vài ghi chú về lịch sử Việt Nam thời thuộc Đường

Vài ghi chú về lịch sử Việt Nam thời thuộc Đường

Đặng Thanh Bình Chúng ta biết sự kiện năm Trinh Nguyên thứ 7 (năm 791) người An Nam tấn công phủ, Đô hộ, Cao Chính Bình lo lắng mà chết. Tuy nhiên về tiểu sử của thủ lĩnh người An Nam vẫn còn gây nên những nghi ngại! Sách Đại Việt sử ký toàn thư … Tiếp tục đọc

Việt Nam và đại nạn Trung Hoa

Việt Nam và đại nạn Trung Hoa

Trần Gia Phụng Việt Nam nằm về phía nam Trung Hoa, một nước lớn so với Việt Nam. Vị trí địa lý nầy là một đại nạn thường trực cho Việt Nam, vì các nhà lãnh đạo Trung Hoa qua mọi thời đại, luôn luôn ỷ thế nước lớn, kiếm cách xâm lăng các nước … Tiếp tục đọc