Tagged with xô viết

Một số sai lầm của những người Bolshevik khi thiết lập liên bang Xô Viết

Một số sai lầm của những người Bolshevik khi thiết lập liên bang Xô Viết

Ở nước Nga Sa hoàng không có khái niệm “dân tộc” trong lý lịch của mỗi người. Mọi người được phân định theo tôn giáo, tín ngưỡng. Bản thân các cư dân của đế chế thường không thể xác định chính xác quốc tịch của mình. Đây là đặc điểm điển hình của Trung Á, … Tiếp tục đọc

Alexander Nikolaevich Yakovlev – Người cứu nước Nga thoát khỏi Liên bang Xô-viết

Alexander Nikolaevich Yakovlev – Người cứu nước Nga thoát khỏi Liên bang Xô-viết

Đã đến lúc trả lại đúng vị thế cho một nhân vật quan trọng trong lịch sử nước Nga cận đại—Alexander Nikolaevich Yakovlev. Là một nhân vật hàng đầu trong những năm cuối cùng của chính quyền Xô-viết, Yakovlev khởi đầu sự nghiệp bằng cách tham gia quân đội và trở thành một sĩ quan … Tiếp tục đọc