Tagged with Vùng nguy hiểm

Vùng nguy hiểm :Cuộc xung đột đang đến với Trung Quốc- Bài 9

Vùng nguy hiểm :Cuộc xung đột đang đến với Trung Quốc- Bài 9

Hall Brands và Michael Beckley Trần Quang Nghĩa dịch  8 . CUỘC SỐNG Ở BÊN KIA THẾ GIỚI  “Có rất nhiều đổ nát trong một quốc gia,” nhà kinh tế học Adam Smith nhận xét: Đường xuống dốc của một cường quốc suy tàn thực sự có thể kéo dài.  Nhìn nhận lại, chúng ta biết … Tiếp tục đọc