Tagged with Vĩnh Liêm

Lý Chiêu Hoàng- nữ hoàng bất hạnh

Lý Chiêu Hoàng- nữ hoàng bất hạnh

Vĩnh Liêm Trong lịch sử Việt Nam có hai vị nữ vương mà tên tuổi và vị trí cuả họ hoàn toàn trái ngược nhau, đó là Trưng Nữ Vương và Lý Chiêu Hoàng. Nếu Trưng Nữ Vương (TrưngTrắc) được tôn vinh là vị nữ anh hùng mở đầu phong trào giải phóng dân tộc … Tiếp tục đọc

Hồ Quý Ly- Nhân và Quả

Hồ Quý Ly- Nhân và Quả

Vĩnh Liêm Hồ Quý Ly là nhân vật lịch sử được bàn luận nhiều trong giới học thuật, người khen kẻ chê với những ý kiến trái chiều. Sử học truyền thống thì chê Hồ Quý Ly bất trung, bất nghĩa, ác với dân, hèn với giặc; kẻ theo quan điểm Mác xít lại khen … Tiếp tục đọc