Tagged with trường sa

Qua sử chí Trung Quốc hãy tìm hiểu về chủ quyền nước này tại Biển Đông

Qua sử chí Trung Quốc hãy tìm hiểu về chủ quyền nước này tại Biển Đông

Bàn về chủ quyền đất đai cần phải ghi rõ ràng vị trí, giới hạn, diện tích, do đơn vị hành chánh nào quản lý. Hoặc ít ra cũng chép được tương đối chi tiếtnhư sách Hoàng Việt Địa Dư Chí [皇越地輿誌] của Phan Huy Chú [潘輝注] thời Nguyễn. Tôi ra công sưu tầm trong sử, chí Trung Quốc, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra được một tư liệu nào về chủ quyền quần đảoTây Sa [Paracel Islands], Nam Sa [Spratly Islands] tương tự Tiếp tục đọc

Bạn thù và đam mê

Bạn thù và đam mê

 Cao Huy Thuần Ngày 25-8-2013, Hội nghị trung ương 8 ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, trong đó có một đoạn như sau: “Đảng ta đã phát triển từ nhận thức cứng về bạn, thù trước đây đến việc xác định đối tác, đối … Tiếp tục đọc

Người làm công tác lịch sử Đảng với việc Bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo và chủ quyền quốc gia thời hiện đại

Người làm công tác lịch sử Đảng với việc Bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo và chủ quyền quốc gia thời hiện đại

Khổng Đức Thiêm (Hà Nội)  Rất ít khi những người làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng chúng tôi được với đến những cuộc hội thảo khoa học liên quan đến những vấn đề lịch sử thời kỳ hiện đại ở Việt Nam. Do nhiều điều ngẫu nhiên, ông Dương Trung Quốc … Tiếp tục đọc

Nhận xét về “An Nam đại quốc họa đồ”

Nhận xét về “An Nam đại quốc họa đồ”

Tóm tắt

An Nam đại quốc họa đồ do giám mục Taberd có những điểm đặc sắc sau:

– Cho đến thời điểm 1838, nước ta chưa có một bản đồ nào vẽ theo phươnng pháp bản đồ học của Tây phương, ghi chép khá đầy đủ địa danh và được in khổ lớn (40x80cm) như An Nam đại quốc họa đồ.

– Địa danh trên bản đồ được ghi bằng chữ Quốc ngữ hoặc tiếng Latinh, gồm cả địa danh hành chính và tục danh, có thêm những địa danh do người ngoại quốc đặt ra. Việc khảo sát địa danh cho thấy An Nam đại quốc họa đồ đã được tác giả soạn vẽ từ thời Gia Long.

– An Nam đại quốc họa đồ là một tài liệu khách quan, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc chứng minh chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông trong lịch sử.

          An Nam đại quốc họa đồ của Giám mục Taberd đích thực là một tài liệu có giá trị lịch sử mà không một bản đồ đương thời nào so sánh kịp. Tiếp tục đọc