Tagged with trường sa

Nhận xét về “An Nam đại quốc họa đồ”

Nhận xét về “An Nam đại quốc họa đồ”

Tóm tắt

An Nam đại quốc họa đồ do giám mục Taberd có những điểm đặc sắc sau:

– Cho đến thời điểm 1838, nước ta chưa có một bản đồ nào vẽ theo phươnng pháp bản đồ học của Tây phương, ghi chép khá đầy đủ địa danh và được in khổ lớn (40x80cm) như An Nam đại quốc họa đồ.

– Địa danh trên bản đồ được ghi bằng chữ Quốc ngữ hoặc tiếng Latinh, gồm cả địa danh hành chính và tục danh, có thêm những địa danh do người ngoại quốc đặt ra. Việc khảo sát địa danh cho thấy An Nam đại quốc họa đồ đã được tác giả soạn vẽ từ thời Gia Long.

– An Nam đại quốc họa đồ là một tài liệu khách quan, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc chứng minh chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông trong lịch sử.

          An Nam đại quốc họa đồ của Giám mục Taberd đích thực là một tài liệu có giá trị lịch sử mà không một bản đồ đương thời nào so sánh kịp. Tiếp tục đọc

Căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Báo Hậu Giang Hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang là tâm điểm tranh chấp phức tạp giữa một số nước ven Biển Đông. Về việc giải quyết tranh chấp chủ quyền đối với lãnh thổ, pháp luật quốc tế đã hình thành nguyên tắc xác lập chủ quyền là nguyên tắc … Tiếp tục đọc

Những vấn đề về chủ quyền lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng

Những vấn đề về chủ quyền lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước láng giềng

Lê Minh Nghĩa Cố Trưởng ban Ban Biên giới của Chính phủ Đây là báo cáo của tác giả Lê Minh Nghĩa tại Hội Thảo mùa Hè về “Phát triển khu vực châu Á Thái Bình Dương và tranh chấp Biển Đông” tổ chức tại New York City gần mười năm trước, vào ngày 15 và 16 tháng 7, … Tiếp tục đọc