Tagged with Trần Vy

Bánh Giầy

Bánh Giầy

Trần Vy Nhiều nơi trên thế giới làm bánh giầy. Bánh có công dụng, ý nghĩa thay đổi ít nhiều tùy theo văn hóa đặc thù của từng tộc người. Bánh giầy phiên bản Nhật có tên mochi. Theo người Nhật, giống gạo đặc biệt (nếp) dùng làm nguyên liệu bánh mochi thâm nhập Nhật … Tiếp tục đọc

Bánh Tét, Cây Nêu và Ông Táo

Bánh Tét, Cây Nêu và Ông Táo

Trần Vy BÁNH TÉT Năm 1988, Giáo sư Trần Quốc Vượng qua bài viết “Triết lý bánh chưng, bánh giầy”(1) đã đưa ra quan điểm như sau: Bánh chưng – bánh giầy là sản phẩm độc đáo của nền văn minh lúa gạo rộng lớn ở Đông Á và Đông Nam Á, không riêng của … Tiếp tục đọc

Nhậu Nhẹt

Nhậu Nhẹt

Trần Vy Tất cả mọi người đều quen thuộc hai tiếng “nhậu” và “nhẹt” nhưng ít ai ngờ rằng nhiều sắc tộc khác cũng sử dụng hai từ này. Họ có thể hơi gần gũi như Katu, Bahnar ở Tây Nguyên, có thể khá xa như Pear ở Campuchia hay Semai ở Mã Lai, hoặc … Tiếp tục đọc

Địa danh Đồng Nai

Địa danh Đồng Nai

Trần Vy  Ý nghĩa, xuất xứ của địa danh Đồng Nai (仝狔) được bàn luận từ hai trăm năm nay. Có thể lược tóm thông tin cung cấp bởi người đi trước theo thứ tự thời gian như sau: – Tường trình đề ngày 31/07/1700 của Linh mục dòng Tên Joanne Antonio Arnedo, trong đó … Tiếp tục đọc