Tagged with Trần Vy

Áo giáp Đường Di, kiếm Bộ Quang và mâu Khuất Lư

Áo giáp Đường Di, kiếm Bộ Quang và mâu Khuất Lư

Trần Vy Năm thứ hai mươi lăm triều Việt vương Câu Tiễn (467 TCN), khi chuẩn bị đón Khổng Tử sang thăm nước Việt, nhà vua sử dụng trang phục và nghi thức như sau: Việt vương mặc áo giáp Đường Di, đeo kiếm Bộ Quang, cầm mâu Khuất Lư, phái ba trăm tử sĩ … Tiếp tục đọc

Việt Vương Câu Tiễn: Vị Vua Nói Tiếng Austroasiatic

Việt Vương Câu Tiễn: Vị Vua Nói Tiếng Austroasiatic

                                                                                                                                                              Trần Vy Năm 2007, Eric Henry(1) giới thiệu chuyên luận “Lịch sử chìm khuất của người Việt”, trong đó ông so sánh đặc điểm của hai cộng đồng Ngô Việt và Hoa Hạ như sau: Các vua Ngô-Việt sau khi qua đời không có miếu hiệu. Tên các vua đều vô nghĩa đối với … Tiếp tục đọc

Bánh Giầy

Bánh Giầy

Trần Vy Nhiều nơi trên thế giới làm bánh giầy. Bánh có công dụng, ý nghĩa thay đổi ít nhiều tùy theo văn hóa đặc thù của từng tộc người. Bánh giầy phiên bản Nhật có tên mochi. Theo người Nhật, giống gạo đặc biệt (nếp) dùng làm nguyên liệu bánh mochi thâm nhập Nhật … Tiếp tục đọc

Bánh Tét, Cây Nêu và Ông Táo

Bánh Tét, Cây Nêu và Ông Táo

Trần Vy BÁNH TÉT Năm 1988, Giáo sư Trần Quốc Vượng qua bài viết “Triết lý bánh chưng, bánh giầy”(1) đã đưa ra quan điểm như sau: Bánh chưng – bánh giầy là sản phẩm độc đáo của nền văn minh lúa gạo rộng lớn ở Đông Á và Đông Nam Á, không riêng của … Tiếp tục đọc

Nhậu Nhẹt

Nhậu Nhẹt

Trần Vy Tất cả mọi người đều quen thuộc hai tiếng “nhậu” và “nhẹt” nhưng ít ai ngờ rằng nhiều sắc tộc khác cũng sử dụng hai từ này. Họ có thể hơi gần gũi như Katu, Bahnar ở Tây Nguyên, có thể khá xa như Pear ở Campuchia hay Semai ở Mã Lai, hoặc … Tiếp tục đọc

Địa danh Đồng Nai

Địa danh Đồng Nai

Trần Vy  Ý nghĩa, xuất xứ của địa danh Đồng Nai (仝狔) được bàn luận từ hai trăm năm nay. Có thể lược tóm thông tin cung cấp bởi người đi trước theo thứ tự thời gian như sau: – Tường trình đề ngày 31/07/1700 của Linh mục dòng Tên Joanne Antonio Arnedo, trong đó … Tiếp tục đọc