Tagged with Trần Văn Kỷ

Đại Nam Thục Lục viết về cái chết của Trung Thư Phụng Chính Trần Văn Kỷ

Đại Nam Thục Lục viết về cái chết của Trung Thư Phụng Chính Trần Văn Kỷ

  Nguyễn Văn Nghệ          Lâu nay khi đọc những bài viết liên quan đến Trần Văn Kỷ-một vị đại thần triều Tây Sơn- có nhiều quan điểm trái ngược nhau, đại đa số các tác giả được đào tạo dưới chế độ cộng sản thì bảo là Trần văn Kỷ trốn thoát khỏi quân … Tiếp tục đọc