Tagged with Thủy chiến Thị Nại

Việt Nam Đại chí diễn nghĩa- Trận Thị Nại

Việt Nam Đại chí diễn nghĩa- Trận Thị Nại

Trịnh Phúc Tuấn Đây là một chương trong cuốn tiểu thuyết lịch sử Việt Nam Đại chí diễn nghĩa đang hoàn thiện. Hồi này miêu tả trận thủy chiến Thị Nại, trận chiến quyết định giữ hai nhà Tây Sơn – Nguyễn. Truyện tham khảo nhiều tài liệu lịch sử và các nghiên cứu hiện … Tiếp tục đọc

Thủy chiến Thị Nại

Thủy chiến Thị Nại

Trần Huy Thạch Lời mở đầu Đầm Thị Nại, xưa tên Hải Hạc Đàm, là một vịnh biển ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Xưa kia, nơi đây diễn ra trận thủy chiến kinh hồn  giữa quân Gia Định của Nguyễn Ánh (tức vua Gia Long) và thủy quân Tây Sơn. Đứng trên cầu … Tiếp tục đọc