Tagged with thích nhất hạnh

Ai là người vô tội ?

Ai là người vô tội ?

  TS Phạm Trọng Chánh « Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhặt ném đá vào người ? » Tôi rất ái ngại là người ngoại đạo phải rao giảng Thánh Kinh cho linh mục Nguyễn Văn Khải tại Hoa Kỳ, giữa lúc Giáo Hội Công Giáo bị rung chuyển trước … Tiếp tục đọc

Thầy Nhất Hạnh đã ra đi

Thầy Nhất Hạnh đã ra đi

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris Sorbonne             Thiền sư Nhất Hạnh đã  thanh thản ra đi lúc 0 giờ ngày 22-1-2022 tại chùa Từ Hiếu, Huế,  đại thọ 97 tuổi. Một  vị thầy đã ra đi sau khi sống một … Tiếp tục đọc