Tagged with Sa hoàng Romanov

Trang bi thương của Sa hoàng Romanov

Trang bi thương của Sa hoàng Romanov

Ngày nay Nga đã chính thức coi đây là một tội ác, còn đảng Bolshevik mới bị cấm hoạt động không lâu. Năm ngoái họ đã mở một cuộc khai quật nơi được cho là đã chôn cất Nga hoàng và gia quyến. Đây là vấn đề còn vô số tranh cãi, biện hộ trái … Tiếp tục đọc