Tagged with Marathon

Vài nét về lịch sử Hy Lạp cổ đại (Thế kỷ XI – IV TCN)

Vài nét về lịch sử Hy Lạp cổ đại (Thế kỷ XI – IV TCN)

Giáo sư ĐINH NGỌC LÂN – HOÀNG ĐIỆP Sự xuất hiện các quốc gia thành thị Hy Lạp[1] Trước hết, Nhà nước Hy Lạp xuất hiện trên cơ sở tan rã của xã hội thị tộc và hầu như không có sự can thiệp của bạo lực từ phía ngoài. Chế độ tư hữu được … Tiếp tục đọc