Tagged with hải phòng

Hải Phòng lượm lặt truyện

Hải Phòng lượm lặt truyện

Trần Anh Tuấn 1. Nguyên thủy Thủy nguyên Nói về Lạc long quân dẫn 50 người con xuống biển thoạt tiên là xuống Hải Phòng (HP) đây. Tất nhiên hồi đó là vùng ngập mặn chứ chưa có tên là HP. Tới thời vua Hùng rao kén vợ thì Thủy tinh là trưởng tộc vùng … Tiếp tục đọc