Tagged with Chiến tranh Thế giới I

Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 6

Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 6

Chiến dịch U-boat trong Chiến tranh Thế giới I Biên dịch : hongsonvh Chiến dịch U boat (Chiến tranh thế giới I 1914-1918) là chiến dịch Tầu ngầm U-boat của hải quân Đức tấn công vào các tuyến đường thương mại của Liên minh Trung tâm (hay còn gọi là các nước Đồng minh) trong … Tiếp tục đọc