Tagged with việt gian

“bán nước, hại dân”

“bán nước, hại dân”

Xuân Dương Khái niệm “bán nước” đề cập trong bài viết này không liên quan đến quán nước vỉa hè, đến những xe téc chở nước ngọt bán cho đồng bào vùng khô hạn Đồng bằng sông Cửu Long hay cư dân Hà Nội khi đường ống nước sinh hoạt sông Đà vỡ 18 lần. … Tiếp tục đọc

Việt gian bán nước trong lịch sử (bài 7)

Việt gian bán nước trong lịch sử (bài 7)

Anh hùng Nguyễn Huệ và Việt gian Nguyễn Ánh Nguyễn Ngọc Lanh Phải bầu cho anh hùng Nguyễn Huệ Trịnh-Nguyễn phân tranh là nguyên nhân chia cắt giang sơn, mà Nguyễn Huệ đã diệt cả hai: cả Trịnh lẫn Nguyễn – như vài nhà sử học đã nói. Nếu đúng thế, phải bầu cho ông cái công … Tiếp tục đọc

Việt gian trong lịch sử (bài 5)

Việt gian trong lịch sử (bài 5)

Vua Lê Chiêu Thống tội gì? Nguyễn Ngọc Lanh Tư liệu mâu thuẫn về ông Chiêu Thống sinh sau, nhưng là loại Việt gian bán nước được xếp trên Ích Tắc về tác dụng trước mắt. Nhưng – nếu biết nhìn xa – vẫn phải xếp ông xuống dưới, về tác dụng lâu dài. Hai … Tiếp tục đọc