Tagged with việt gian

Cần giải nhiệm sứ mệnh lịch sử cho 3 vị Việt gian gần đây nhất

Cần giải nhiệm sứ mệnh lịch sử cho 3 vị Việt gian gần đây nhất

Đây là bài cuối, chấm dứt loạt bài về Việt gian bán nước trong Lịch Sử  Nguyễn Ngọc Lanh Bài này nói về các vị mới toanh, được “ta” phong danh hiệu sau năm 1945, buộc phải nhận. Và tất nhiên cũng được trao một sứ mệnh chính trị, buộc phải hoàn thành. Năm 1945 … Tiếp tục đọc

“bán nước, hại dân”

“bán nước, hại dân”

Xuân Dương Khái niệm “bán nước” đề cập trong bài viết này không liên quan đến quán nước vỉa hè, đến những xe téc chở nước ngọt bán cho đồng bào vùng khô hạn Đồng bằng sông Cửu Long hay cư dân Hà Nội khi đường ống nước sinh hoạt sông Đà vỡ 18 lần. … Tiếp tục đọc