Tagged with trung á

Kazakhstan: Điều gì đang diễn ra?

Kazakhstan: Điều gì đang diễn ra?

Lý Xuân Hải I. Một chút về Trung Á. Trung Á, theo nghĩa rộng, bao gồm 3 vùng: vùng trung tâm là Kazakhstan, vùng sa mạc là Uzbekistan và Turkmenistan, vùng núi gồm Tadjikistan, Kyrgystan, Afganistan, Pakistan, Iran và một phần Ấn độ. Trong bài viết này khi nói về Trung Á tôi muốn nói … Tiếp tục đọc

Tìm hiểu về đất Tây Vực, Trung Quốc

Tìm hiểu về đất Tây Vực, Trung Quốc

Trích từ sách Phật Giáo Tây Vực Tuệ Khai/Thích Tâm Nhãn Tây Vực là cách người Trung Quốc ngày xưa gọi các nước nằm ở phía Tây của Trung Quốc. Nó được ghi chép trong các biên niên sử Trung Hoa từ khoảng thế kỷ 3 TCN tới thế kỷ 7 và để nói tới khu vực ở phía tây Ngọc Môn quan và Dương … Tiếp tục đọc