Tagged with mông cổ

Vận mệnh đứt đoạn: Lịch Sử Thế Giới Qua Mắt Người Hồi Giáo- Bài 9

Vận mệnh đứt đoạn: Lịch Sử Thế Giới Qua Mắt Người Hồi Giáo- Bài 9

CHƯƠNG 9 : TAI ƯƠNG 474 – 783 SH [1081 – 1381 CN] Tamim Ansary Trần Quang Nghĩa dịch Tấn Công Từ Phía Tây Thực ra, có đến hai thảm hoa, một nhỏ, một lớn. Thảm họa nhỏ đến từ phía tây. Ở vào thời điểm này, người Hồi biết rất ít về Tây Âu  như sau … Tiếp tục đọc

Lịch sử vùng Tuva

Lịch sử vùng Tuva

Người Mông Cổ đã kiểm soát Tannu Uriankhai, bao gồm cả Tuva từ năm 1207 đến 1757, và sau đó vùng chịu sự quản lý của nhà Thanh tại Trung Quốc và được xếp là một phần của Ngoại Mông cho đến khi triều đại này sụp đổ vào năm 1911. Trong khi diễn ra … Tiếp tục đọc