Tagged with Giáo dục

Lược sử Giáo Dục và Cải Cách Giáo Dục ở Việt Nam

Lược sử Giáo Dục và Cải Cách Giáo Dục ở Việt Nam

 Vũ Ngọc Phương * Giáo dục là một trong những điều kiện cốt tử đối với tồn tại, phát triển của một Quốc gia – Dân tộc. Ngay sau Khởi nghĩa Tháng Tám 1945 thành công, Hồ Chủ Tịch đọc Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì … Tiếp tục đọc

Chính sách giáo dục Pháp- Việt trong chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp từ năm 1917 đến năm 1929

Chính sách giáo dục Pháp- Việt trong chương trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp từ năm 1917 đến năm 1929

Nguyễn Văn Vinh Đại học Thủ Dầu Một   Bối cảnh lịch sử Vào những năm cuối thế kỷ XIX, sự phát triển mạnh của hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Châu Âu là nhân tố đẩy mạnh quá trình thôn tính thuộc địa, khai thác tài nguyên, tìm kiếm thị trường mà … Tiếp tục đọc

Triết lý giáo dục cho Việt Nam

Triết lý giáo dục cho Việt Nam

Hà Văn Thùy Do vai trò lớn lao của giáo dục đối với sự tồn vong của dân tộc, nhiều người muốn có một triết lý giáo dục cho đất nước hôm nay. Vì lẽ “ôn cố tri tân”, một câu hỏi nảy sinh: Cha ông ta xưa có triết lý giáo dục không? Tuy … Tiếp tục đọc

Bỏ “Tiên học Lễ” thì đạo đức xã hội sẽ ra sao?

Bỏ “Tiên học Lễ” thì đạo đức xã hội sẽ ra sao?

                          Nguyễn Văn Nghệ     Giải phóng miền Nam và “giải phóng” luôn cả “Tiên học lễ” ra khỏi học đường.     Trước ngày 30/04/1975 tất cả các phòng học của Trường Tiểu học Công lập cũng như Tư thục thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa đều treo câu “Tiên học lễ, hậu học … Tiếp tục đọc

Giáo dục và nỗi sợ hãi

Giáo dục và nỗi sợ hãi

Lê Văn Tích Đã có rất nhiều ý kiến, diễn đàn đề cập đến những bất cập về nội dung, phương pháp giáo dục của chúng ta hiện nay. Quả thật, nếu đem chương trình, phương pháp của ta so sánh với các nước phát triển thì không những là rất hạn chế mà có … Tiếp tục đọc