Tagged with Giáo dục

Giáo dục trong xã hội Hàn Quốc

Giáo dục trong xã hội Hàn Quốc

Đặng Thái Hiện nay có vài nghìn du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Nền giáo dục nói chung và cách dạy dỗ trẻ em của một nước tiên tiến như Hàn Quốc có gì ưu việt? Chúng ta có nên học tập họ hoặc mang chương trình giảng dạy của họ về nước … Tiếp tục đọc