Phan Thanh Giản có đáng được dựng đền thờ?

Phan Thanh Gian - tuong trong den tho
Bàn thờ Phan Thanh Giản trong đền thờ ở Ba Tri, Bến Tre

Tiêu

 Nói tới “bán nước” thì dân nước mình nghĩ ngây tới Trần Ích Tắc thời Trần chống giặc Nguyên. “Ả Trần” thì khỏi tranh cãi, ô danh muôn thuở rồi, mặc dầu “Ả Trần” nầy không có làm mất tấc đất nào của nước nhà hết.

Nguyễn trào, đại thần Phan Thanh Giản nói nhẹ như Thầy Đồ Chiểu là “Long Hồ uổng phụ thơ sanh lão”(1) hay nói thiệt, nói thẳng như Cụ Phan Bội Châu thì Phan Thanh Giản là kẻ “Gan dê lợn mà mưu chuột cáo”, hoặc như Vua Tự Đức từng viết: “Phan Thanh Giản thủy chung lời nói không xứng với việc làm, đem học vấn danh vọng một đời trút sạch xuống biển Đông, thực là táng tận lương tâm”.Tuy đã giúp giặc Pháp “nuốt sống” cả Nam kì nhưng họ Phan lại được đối xử một cách khác lạ, từ hồi trào Diệm nay tới thời Xã hội chủ nghĩa nay cũng vậy luôn mới ghê!

 

TTO_112542982
Hình ảnh dân Vĩnh Long đương đưa tượng đồng của Phan Thanh Giản vô Văn Xương các trong Văn Thánh miếu hồi năm 2008. Tượng nầy do ông Võ Văn Kiệt tặng; trước tiếp quản Phan Thanh Giản đội mão cánh chuồn. Nguồn ảnh bấm đây.

Từng một thời khi nhắc tới cái tên Phan Thanh Giản là dân Nam kì chửi mắng không thôi. Tuy nhiên, thời thế thay đổi Phan Thanh Giản lại được dựng tượng và ca ngợi thấu trời. Trong khi các bạn đồng liêu của Phan biết bao người đã anh dõng ngã xuống trước họng súng của giặc, để giữ thành, giữ nước thì Phan lại lấy đất, lấy thành mà giao cho giặc rồi đem tiếng xấu cho Vua.

Ngày xưa đại thần Lê Quýnh trung can nghĩa đởm tòng Vua Lê Chiêu Thống bôn ba xứ người, trọn đời trung liệt, chịu nhiều đau thương nhưng vẫn trọn khí tiết: “Đầu ta có thể chặt chớ tóc không thể cắt, Da có thể lột chớ áo không thể đổi” ngay trên đất Tàu, với quan binh Tàu. Vậy mà khi đặt tên Lê Quýnh cho con phố nhỏ xíu ở Hải Phòng cũng bị báo Tuổi trẻ online soi mói: “Không thể cho qua”.

Trong khi đó nhơn vật bán nước, phản Vua, hại dân như Phan Thanh Giản lại được một số người ca ngợi ngất trời rồi được dựng tượng, dựng đền thờ, đặt tên đường, tên trường, làm lễ, làm giỗ… túi bụi. Còn có người làm nghệ thuật dựng tuồng đổ tội lên mình Vua Tự Đức, chạy tội cho họ Phan để kiếm nước mắt khán giả và hốt bạc nữa kìa!

Tuy là ít học nhưng mà “Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả”, cộng với lại Tiêu vốn con em đất Vãng mà, khi nhìn thấy sự lố lăng về nhơn vật Phan Thanh Giản nầy ngây trên quê mình, Tiêu không có giả bộ làm ngơ được. Tiêu đã tập hiệp nhiều nguồn tư liệu đáng tin cậy để tìm hiểu thêm và cũng hi vọng qua đây bằng hữu nào có quan tâm tới nhơn vật họ Phan nầy cũng có thêm một chút xíu tài liệu.

 ***

 1. Cuộc đời và quan lộ của Phan Thanh Giản 

Phan-Thanh-Gian.jpg

Phan Thanh Giản tên tự là Phan Tịnh Bá và Phan Đạm Như, hiệu là Lương Khê, sanh năm Bính Thìn 1796 mất năm Đinh Mẹo 1867, vốn là con cháu của một gia đình người Tàu Minh hương, vì phản Thanh phục Minh mà qua nước mình. Phan Thanh Giản là con dân đất Vĩnh Long (sau nhiều lần thay đổi địa chánh thời nay thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), sanh sống và học hành ở xứ nầy.Minh Mạng năm thứ 5 (1825) Phan đậu Cử nhơn khoa thi Hương Ất Dậu tại Gia Định, khi đó Phan 30 tuổi. Năm sau (1826), 31 tuổi, Phan đã đậu Đệ tam Giáp đồng Tấn sĩ khoa Bính Tuất (đứng hạng 3 trên 9). Phan Thanh Giản đã trở thành Tấn sĩ khai khoa ở Nam kì.Mùa thu năm Minh Mạng thứ 7 (1827), Phan Thanh Giản được Vua Minh Mạng cho nhiệm chức quan Chánh Thất phẩm: Hàn lâm viện biên tu. Phan được Vua khen:

<< Người Nam kì như Phan Thanh Giản, lòng ngay chí chắc, học rộng tài cao, phải khuyến khích. Phan Thanh Giản lập công lao, Trẫm sẽ gia tăng quyền lực. >>

Vua Minh Mạng rất nóng tánh mà Phan đại thần thường can cái nầy tấu cái kia, không được lòng nhà Vua và cầm binh không giỏi nên đã ba lần bị giáng chức, trong đó có lần Phan phải làm “Lục phẩm thuộc viên”, tức giữ việc quét dọn, sắp đặt bàn ghế ở chốn công đường tại tỉnh Quảng Nam (1836).

Hai trào Vua tiếp theo Phan Thanh Giản đởm nhận nhiều chức quan lớn nhỏ khác nhau. Năm 1850, Phan Thanh Giản được Vua Tự Đức cử vào trấn nhiệm miền Tây Nam kì cùng với tướng Nguyễn Tri Phương. Sau đó, được phong làm Kinh lược sứ Nam kì.

Như vậy qua nhận xét của nhiều người, trong đó có Vua thì hình ảnh Phan Thanh Giản là một người con hiếu thảo, một đệ tử Nho gia chơn chánh, một vị quan tận tụy vì nước và được Vua Tự Đức ban thưởng bốn chữ “Liêm-Bình-Cần-Cán” vào năm 1852.

2. Làm trái lịnh Vua, giao giặc 3 tỉnh miền Đông Nam kì

Như cổ nhơn từng dạy: “Nước loạn mới biết tôi trung”. Lời dạy nầy ứng dụng vô trường hiệp của Phan Thanh Giản thì “đắt” vô cùng.

Năm 1858, quân xâm lược Pháp đã tấn công nước Việt, cuộc đấu tranh không cân sức và đầy hi sanh, gian khổ của dân tộc bắt đầu. Và cũng từ đây, Phan Thanh Giản mới bắt đầu lộ bộ mặt thiệt: phản quốc và đầy xảo trá.

Trong sự ủng hộ và phục vụ của “hàng muôn người Công giáo”(2) giặc Tây xâm lược tấn chiếm Đà Nẵng. Do lực không đủ, thay vì tấn công kinh thành Huế để diệt “ông Vua không thờ Chúa” như yêu cầu của giáo dân Gia tô, Pháp lại quyết định tấn công Nam kì.
 
Tháng 2 năm 1861 Tây lịch, Pháp tấn công Đại đồn Chí Hòa (Sài Gòn). Quân dân ta chịu nhiều hi sanh, chống cự quyết liệt nhưng do hỏa lực của giặc quá mạnh nên Tướng Nguyễn Tri Phương đã buộc phải rút lui. Pháp thừa thắng đánh chiếm Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long. Nhơn dân Nam kì theo nghĩa binh kháng Pháp khắp vùng Lục tỉnh. 

Đầu tháng 5 năm 1862, sau khi cùng các đình thần bàn bạc, vua Tự Đức sai quan thông báo cho phía Pháp đề nghị “giảng huề”. Phan Thanh Giản với vai trò là Chánh sứ và Lâm Duy Hiệp là Phó sứ được cử đi điều đình với Pháp, Trước khi đi “nhà Vua có căn dặn Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp ráng sức chuộc các tỉnh đã mất với giá 1.300 vạn lượng, còn nếu phía Pháp đòi cắt đất luôn thì kiên quyết không nghe.”
 
Trong đoàn sứ nầy Phan chánh sứ có dẫn theo một linh mục Thiên chúa tên là Đặng Đức Tuấn chưa rõ là chức vụ gì và đi theo với mục đích gì. Phan Thanh Giản đại diện cho trào đình Tự Đức kí kết hiệp ước hòa bình và hữu nghị “Hòa ước Nhâm Tuất” ngày 5 tháng 6 năm 1862 tại Sài Gòn với các điều khoản: nộp Pháp ba tỉnh miền Đông còn nộp thêm tiền, hườn toàn trái lịnh Vua. Thêm một điều khiến người đương thời và cả hậu nhơn sau nầy thắc mắc nữa là tại sao một điều ước quan trọng tới như vậy nhưng Giản chỉ kí xong chỉ trong”hơn một ngày”?

 

PTG2bis.jpg
Phan Thanh Giản kí Hòa ước Nhâm Tuất tháng 5 năm 1962. Nguồn hình ảnh bấm đây.
 

Hiệp ước gồm 12 khoản, theo đó, ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Luân được nhượng cho Pháp (Khoản 3 Hiệp ước); trào đình phải trả cho Pháp và Tây Ban Nha một khoản bồi hường chiến phí là 4 triệu piastre trong 10 năm, mỗi năm 400.000 đồng (quy ra bạc là 288 ngàn lượng) (Khoản 8 Hiệp ước). Đổi lại, người Pháp sẽ trả lại tỉnh Vĩnh Long cho trào đình Huế, nhưng kèm theo điều kiện là trào đình phải có biện pháp chấm dứt các cuộc khởi nghĩa chống lại người Pháp ở các tỉnh (Khoản 11 Hiệp ước).
 
Sứ bộ hồi trào, Vua Tự Đức choáng váng với nội dung bổn Hiệp ước. Không những không đòi được đất mà còn hiệp thức hóa 3 tỉnh miền Đông cho Pháp, cấm cản quân dân Nam kì chống Pháp rồi còn phải thường tiền nữa. Giận quá giận, nhà Vua đã lên án trưởng, phó phái bộ Phan, Lâm không những là “tội nhơn của bổn triều mà còn là tội nhơn của muôn đời”.(3) Sau nầy, trong bài văn khắc trên bia Khiêm Lăng, nhà Vua còn nhắc lại chuyện cũ:
 
<< Bất đắc dĩ cầu huề với giặc, sai sứ đi định ước, không biết vì cớ gì mà lập thành hòa ước dễ dàng, đem tất cả thổ địa nhơn dân của các trào trước mở mang khó nhọc bỗng chốc bỏ cho giặc hết” >> (4)

Là tội nhơn của đất nước của dân tộc nhưng Phan Thanh Giản đã lập công lớn cho quân xâm lược. Trích trong báo cáo của Đô đốc Bonard gởi về Pháp ngày 8 tháng 9 năm 1862:
 
<< Phải nói rằng tôi chỉ còn biết hài lòng về chánh phủ Tự Đức và những người thay mặt họ (tức là nói Phan với Lâm) đã giúp tôi tại Nam kì… >> (5)

Lấy đất nộp giặc nhưng Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp vẫn không bị Vua Tự Đức xử tội mặc dầu Vua giận lắm. Lẽ đó là vì nhà Vua hi vọng hai người nầy sẽ lập công chuộc tội. Sách Việt sử tân biên (quyển 5) chép: 
 
“Ngày 14 tháng ấy, ông Phan và Lâm về kinh tâu bày sự việc. Vua Tự Đức vừa than vừa thống trách hai vị sứ thần. Cả trào đình đều bất đồng ý kiến về nội dung của Hòa ước, nhưng đòi sửa đổi ngay thì biết rằng không được, nên đề ghị cho Phan, Lâm trở lại để giao thiệp với Soái phủ Sài Gòn (của Pháp)…”
 
Việc chuộc ba tỉnh không thành, Phan Thanh Giản bị cách lưu làm Tổng đốc Vĩnh Long, nhưng rồi lại được cử làm Chánh sứ (Phó sứ là Phạm Phú Thứ và Ngụy Khắc Đản) qua nước Pháp để điều đình một lần nữa về việc chuộc lại ba tỉnh miền Đông (1863). Trước khi sứ bộ lên đường, vua Tự Đức có căn dặn: “Quốc thơ phải đưa tới nơi, đừng để các quan đương sự ngăn đón, đừng chuyên tin lời người thông ngôn. Sứ thần là người thay mặt Vua đừng lạy mà nhục quốc thể”. Cuộc sứ năm đó cũng không đạt được kết quả. Tại Pháp, Phan Thanh Giản được người Pháp tiếp đón tử tế và tặng nhiều quà.
 
Năm 1865, Phan được phục chức Hiệp biện đại học sĩ, Hộ bộ thượng thơ, sung Kinh lược sứ ba tỉnh miền Tây (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên) và được tha tội cách lưu: “Tội các ngươi đáng phạt nặng, nhưng nghĩ việc thương nghị ta coi như chưa thành, nay ta chỉ dụ cho Phan Thanh Giản làm Tổng đốc Vĩnh Long, Lâm Duy Hiệp làm Tuần võ Thuận Khánh, để giao tiếp với người Pháp, tìm cách uốn nắn những lầm lỗi trong Hòa ước mà các ngươi đã phạm phải”. Việc trên vô tình tạo cơ hội cho họ Phan bán nước thêm lần nữa.

3. Giúp Pháp lấy 3 tỉnh Tây Nam kì “không tốn một giọt máu”(6)

Trên đường từ Sài Gòn xuống Vĩnh Long nhiệm chức, Phan Thanh Giản ghé lại Mĩ Tho (tỉnh Định Tường), hội kiến với Trung tá Hải quân Ansart, chỉ huy tối cao (commandant supérieur) tỉnh Định Tường. Bổn tường trình của Ansart đề ngày 18.11.1866 gửi cho De La Grandière hé lộ nhiều chi tiết trong cuộc hội kiến giữa hai người. Mở đầu bổn tường trình, Ansart viết:
 
<< Tôi hân hạnh báo cáo với Ngài về cuộc đàm thoại với Phan Thanh Giản vào ngày 16 vừa qua, khi ông ấy dừng lại Mĩ Tho, trên đường từ Sài Gòn xuống Vĩnh Long.
 
Lúc bốn giờ chiều, tôi hướng dẫn Phan Thanh Giản vào ngôi nhà kiểng trong vườn, và ở đó, sau khi cho đoàn tùy tòng đi nghỉ, ông bắt đầu cuộc nói chuyện với sự trung gian của cha Marc, và đặt cho tôi câu hỏi sau: Chừng nào các ông lấy ba tỉnh (Tây Nam kì)? Tôi trả lời ông ấy rằng tôi hoàn toàn không biết gì hết, nhưng trước khi đi xa hơn, tôi phải nhắc với ông ấy rằng tôi không có tư cách chánh thức nào để giải quyết những vấn đề tương tợ, và rằng, nếu tôi đồng ý hướng cuộc đối thoại vào lãnh vực nầy, thì ông ấy phải nhìn thấy trong những lời nói của tôi sự diễn đạt những ý kiến cá nhơn, không dính dáng gì đến chánh phủ Pháp. Ông ấy trả lời tôi rằng ông muốn nói chuyện với tôi trong tình thân hữu… >> (7)
 
Không chỉ kí nộp ba tỉnh miền Đông cho Pháp, khi được Vua giao trọng trách trấn thủ ba tỉnh miền Tây thì Phan lại thông đồng bắn tin cho giặc: “Bổn chức sẽ không ngăn cản sự xâm chiếm bằng một cuộc kháng cự mà chúng tôi hiểu là vô ích” và nói trắng là “Nếu quới quốc lấn tới, quả nhơn sẽ không chống cự!” Phan Thanh Giản khuyên đồng bào “Các người có thể sống dưới sự điều khiển của người Phú Lang Sa”, một mặt chỉ điểm cho giặc về những người yêu nước, mặt khác dâng sớ về trào xin trị tội, thuyên chuyển khỏi nơi cứ địa hoặc cách chức những chủ soái nghĩa quân như Trần Văn Thành, Trịnh Quang Nghị, Võ Duy Dương, Trương Định…
 
Mặc dầu ức hiếp Nguyễn trào đủ điều nhưng chưa thỏa, ngày 18 tháng 6 năm 1867 (lịch Tây), quân Pháp gồm 1.200 lính cùng với 400 lính tập người Việt tập hiệp ở Mĩ Tho. Ngày 19, từ Sài Gòn, De La Grandière chỉ huy một đội tàu gồm 16 chiếc cũng tới Mĩ Tho rồi cho hành quân ngây trong đêm. Sáng ngày 20, đoàn quân thủy bộ của Pháp đã tới trước thành Vĩnh Long.

cay da.jpg

Cây da ở cửa hữu là tất cả những gì còn lại của thành Vĩnh Long sau khi bị Pháp san bằng. Nguồn hình bấm đây.

 

Tới khi đoàn tàu thuyền nhà binh Pháp đậu kín trước thành Vĩnh Long “là một thành khá kiên cố, địa thế rất dễ phòng thủ” và tướng giặc cho người mang thơ lên gởi thì Phan ra lịnh cho binh sĩ không kháng cự và dẫn đám thuộc hạ xuống tàu Pháp trách cớ. Ngay sau đó quân Pháp “cho bộ binh nối gót theo sau rồi chia làm bốn cánh vào chiếm đóng thành”. Binh lính trong thành ngây từ đầu đã nhận lịnh Phan nên không có kháng cự nào. Còn phần Phan không có ý gì chống Pháp mà còn tiếp tay Pháp vội viết mật thơ dụ hàng các đồng liêu là thủ thành Châu Đốc và Hà Tiên theo yêu cầu của quan Pháp. Sự việc nầy sau đó được Tổng Đốc Vĩnh Long là Trương Văn Uyển khai trước Trào đình là:
 
<< Ngày 19 tháng 5 năm ngoái(8), vào khoảng giờ Thìn, thấy viên quan Tây đem số lớn tàu binh đến bến tỉnh thành thả neo, kì thủy một viên quan ba cùng một người tên là Cố Trường (tức linh mục Pháp Legrand de la Liraye) đưa đến một phong thơ, trong thơ nói rằng: viên quan Tây nhận thấy bọn giặc [ý nói nghĩa binh Nam kì] quấy rối lâu nay phần nhiều là dân của tỉnh Châu Đốc, nay y muốn rằng quới quốc nhường lại ba tỉnh [miền Tây] để y kiểm soát, thì chúng không dám quấy rối như xưa…
 
Thần đẳng xem xong bức thơ, cùng nhau thương nghị, rồi Kinh lược sứ (Phan Thanh Giản) lập tức đem viên Niết ti Võ Doãn Thanh, theo xuống dưới tàu cùng viên chúa tàu đàm thoại; trách y đã vin vào cớ nhỏ mọn mà đã vội làm thương tổn đại nghĩa. Y trả lời rằng: “Bổn ý thế nào, đã nói ở trong bức thơ”. Nói đoạn y cho chiến thuyền tấn sát vào phía ngoài thành rồi cho bộ binh vào thành đóng giữ… >> (9)
 
Xong, vậy là xong. Pháp đã chiếm trọn ba tỉnh miền Tây mà “không tốn một giọt máu nào”, viên Đại tá Thomazi hoan hỉ viết trong nhựt kí: “Đến tháng 6/1867, binh lính ta đi chơi một bữa vậy là xong hết cuộc chinh phục toàn xứ Nam-kì, công cuộc khó nhọc bắt đầu từ năm 1858”. Trong báo cáo gởi cho chánh quốc về việc chiếm lấy ba tỉnh miền Tây, De La Grandière đã viết:
 
<< Các thành Vĩnh Long, Châu Đốc và Hà Tiên đã mở cửa mà không kháng cự, các quan chức địa phương giao nộp sổ thuế và hồ sơ lưu trữ cho 9 sĩ quan ngạch Thanh tra các công việc bổn xứ được cử đi trước để cai trị những vùng đất bị sáp nhập… >> (10)
 
Tại chánh quốc, tờ báo Moniteur Universel số ra ngày 9.8.1867 cũng đăng bổn tin trong đó có đoạn viết:”Quân ta đã chiếm đóng các tỉnh Vĩnh Long-Sa Đéc, Châu Đốc, Hà Tiên. Các quan giữ thành đã mở cửa thành cho quân ta vào với sự tán đồng của dân chúng”.

Có thể thấy cái công của Phan Thanh Giản giúp quân xâm lược nuốt trọn Nam kì là rất lớn vậy.
 
4. Lập lờ đánh lận về cái chết của Phan Thanh Giản
 
Cái tội bán nước của Phan Thanh Giản đã quá rõ ràng. Nhưng bao nhiêu đó thôi là chưa đủ thấy hết bộ mặt thiệt của nhơn vật nầy. Mặc dầu vậy, Phan Thanh Giản cũng được một số người binh vực (chắc là) vì lí do Phan đã uống độc dược tự tử.

Có thiệt đó là “tuẫn tiết” không? Có gì mờ ám phía sau? Cái nầy không thể chỉ dựa vào sử sách của Nguyễn trào (vì các vua Nguyễn từ Đồng Khánh trở về sau đều là bù nhìn do Pháp dựng lên, sau nầy đã viết lại sử theo ý Pháp) mà phải coi thêm các văn bổn của người Pháp nữa mới biết được (người Pháp viết gởi người Pháp, chẳng ngại ngần gì hay kiêng sợ gì nên có thể tin tưởng các chi tiết về vụ nầy được).

Sau khi nộp thành Vĩnh Long dụ hàng hai thành An Giang và Hà Tiên cho Pháp xong, Phan thủng thẳng ra sống tại một ngôi nhà tranh ở ngoại thành Vĩnh Long, tỉnh táo sắp xếp mọi việc châu đáo. Phan gởi một lá sớ lên Vua Tự Đức xin xá tội. Bs. Nguyễn Văn Thịnh trong bài “Cụ Đồ Chiểu có làm thơ khóc thương Phan Thanh Giản?” có viết:
 
<< Đồng thời, Phan cũng gởi một bức thơ dài cho Lagrandière. Hết lời ca ngợi “tình thân ái giữa các dân tộc bên hai bờ đại dương”; ca ngợi Hải quân Trung tướng Bonard với “những võ công hiển hách chinh phục xứ nầy, là người đồng chung một ý tưởng từ lâu về vấn đề lấy xứ Nam kì làm thực dân địa và rất tiếc là người đã ra đi trước, bây giờ tử thần sẽ cho hai ta gặp mặt trong sự vĩnh cửu, sẽ sung sướng vô biên giới và tình huynh đệ không thể tan rã được”; ca ngợi Đề đốc Rigault de Genouilly “có tầm nhìn xa biết chiếm lấy Sài Gòn để xây dựng thành trung tâm bền bỉ lâu dài”; ca ngợi Đề đốc Lagrandière “là người tạo lập ra thuộc địa Nam kì”… toàn là những từ hoa mĩ nể trọng, ân tình thắm thiết! >>

Thơ gởi Trào đình đã lâu, Vua Tự Đức giận phản thần mà không thèm trả lời. Đợi hoài không thấy vua hồi âm, Phan Thanh Giản lo sợ: tội cũ nộp 3 tỉnh miền Đông chưa xử, nay lại nộp tiếp 3 tỉnh miền Tây nữa. Biết là không thể thoát khỏi tội chết, Phan rất khôn ngoan “đi trước một bước” uống á phiện tự sát.

Bức thơ đề ngày 4.8.1867 của Trung tá Ansart, người đã chứng kiến những giây phút cuối cùng của Kinh lược sứ Phan Thanh Giản, gởi cho tướng Tham mưu trưởng Reboul kể lại từng chi tiết một về những gì mà ông ta cho rằng mình đã trực tiếp nghe thấy:
 
<< …Ông bình tĩnh xếp đặt mọi chuyện, cho mua quan tài, tang phục cho thân nhơn và gia nhơn, ấn định lễ tang trong từng chi tiết nhỏ nhứt và dành cho con cái những lời khuyên khôn ngoan (đừng chống Pháp) và đáng khâm phục… Ông yêu cầu để cho người Pháp nuôi nấng chúng cẩn thận và mấy ngày trước khi thực hiện quyết định bi thảm của mình, ông đã bày tỏ với tôi niềm ao ước được để lại cho tôi vài ngàn quan Pháp nhằm trang trải chi phí cho chúng ở Sài Gòn… >>

Tuy tuyệt thực rồi uống á phiện tự sát để trốn phạt tội nhưng Phan Thanh Giản phút cuối vẫn còn tiếc nuối cái mạng. Theo thơ tường trình của Ansart kể về những giờ cuối đời của ông nầy:

<< … Lúc các ông quan (Nam trào) còn lại ở Vĩnh Long, ông đã khăng khăng từ chối mọi thứ thuốc men, chúng tôi đã phải gần như ép ông và lợi dụng một trong những lúc ông ngất đi mới khiến ông nuốt được một chút giải độc.
 
Nhưng ngay khi ông được biết là các quan đã bỏ đi và chỉ còn có mình ông với chúng tôi (mấy sĩ quan Pháp) thì ông đã thuận mọi điều, lại hỏi: “Liệu có cứu được tôi không?” Than ôi, khi đó đã quá muộn rồi! >> (11)

Rõ rồi nha! “Tuẫn tiết” chỉ là giả, còn “sợ chết” mới là thiệt.

Sau khi Phan chết thì Phó Thủy sư Đề đốc Thống soái Nam kì De La Grandière lại châu đáo cho tàu kéo và một toán lính kèn với đội tiêu binh hộ tống thi hài Phan về tận nơi an táng ở cố hương đúng theo nghi thức truyền thống nhà binh Pháp, đồng thời gởi thơ chia buồn và hết lời khen:

<< Nơi trào đình Huế trừ một mình ngài thấy rõ đâu là ích nước lợi dân. Người Pháp quốc hằng bền một lòng tôn trọng quan lớn Phan Thanh Giản và gia đình của ngài. Bổn trấn hứa sẽ hết lòng bảo bọc cho con cháu ngài hoặc muốn ra mà giúp việc nhà nước hay là muốn tước lộc chi thì bổn trấn cũng vui lòng ban ơn theo như ý. >>

Ptg1.jpg

Gian thần mặt trắng giờ ngồi chễm chệ hưởng hương khói nhơn gian? Tiêu không phục. Nguồn hình bấm đây.

Ngộ chưa? Quan Nam trào chết mà Trào đình không thèm nhìn, đồng liêu thì coi thường, dân chúng thì chửi rủa vậy mà lại được Tướng giặc khen ngợi hết lời luôn!?

Nếu thực có tâm chết vì nước sao Phan không như Tướng Nguyễn Tri Phương tử thương giữ thành Hà Nội, như Tướng Trương Định rút kiếm tự sát nơi “Đám lá tối trời”(12) hây như Đại thần Huỳnh Diệu tự sát theo thành Hà Nội… mà lại nộp thành cho giặc rồi gởi thơ cho Vua xin tội, khi không xong mới uống độc dược tự sát? Câu hỏi nầy có lẽ không cần Phan trả lời, hậu nhơn cũng hiểu được.

Vẫn thường nghe câu “Con chim sắp chết kêu tiếng bi thương, con người sắp chết nói lời chơn thiệt”. Vậy trước lúc chết thì Phan Thanh Giản nói chuyện gì?

Ông ta khuyên con cháu đừng có chống Pháp còn dân chúng thì nên an phận dưới sự cai trị của người Pháp.
 
<< Các người có thể sống dưới sự điều khiển của người Phú Lang Sa >>
Nguyễn Duy Oanh, Chân dung Phan Thanh Giản, Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thanh niên, Sài Gòn, 1974, tr. 253

Quả đúng là như vậy, sau nầy hai con của Phan Thanh Giản là Phan Tôn và Phan Liêm cũng đã phản bội nghĩa binh, quây ngược mũi giáo làm tay sai cho Pháp giết hại nghĩa sĩ nước nhà. Nhờ công sát hại đồng bào phục vụ quân xâm lược mà hai con của Phan Thanh Giản được Pháp cho làm quan lớn.(13)

Phan Thanh Giản trước lúc chết không quan tâm tới “tam cương, ngũ thường” của “đạo nhà” mà lại quan tâm tới đạo Gia tô. Đạo nầy như Vua Minh Mạng từng nói “Tà đạo của người Tây làm hư hoại lòng người” (chiếu của Vua năm 1982), và theo Thầy Chiểu thì tà đạo nầy chuyên “quăng vùa hương, xô bàn độc” và “ông cha không thờ” đây mà.

<< …Khi cha Marc đến, Phan Thanh Giản không nói tới ý định tuyệt vọng của ông nữa.

Sáng ngày mùng 1 tháng 8, ông chỉnh đốn một số văn kiện liên quan đến đạo Thiên chúa. Ông nói: “nhanh lên”. Lúc 11 giờ, ông uống thuốc độc trước mặt con cái và những người thân cận. Khi người ta đến báo tin cho tôi lúc 2 giờ thì đã muộn rồi. Ông chỉ còn thời giờ ôm chầm lấy cha Marc và tôi và bắt đầu cơn hấp hối… >> Tạp chí France Asie số XI tháng 6-7.1955 trang 740

Còn phần Phan Thanh Giản, tội lỗi tày trời, không thể lấy cái chết mà trốn tội được. Vì làm mất trọn Nam kì, trào đình Huế đã xử Phan án “trảm quyết”, đồng thời lột hết chức tước và cho đục bỏ tên ở bia tấn sĩ.(14) Trích chiếu chỉ của Vua Tự Đức ngày 21-10-1867:
 
<< Phan Thanh Giản thủy chung lời nói không xứng với việc làm, đem học vấn danh vọng một đời trút sạch xuống biển Đông, thực là táng tận lương tâm. >>

<< Đi sứ không có công, giữ chức Kinh lược để mất ba tỉnh, hai tội đều nặng. Mặc dầu đã lấy cái chết tự phạt nhưng cũng không đủ đền bù cho trách nhiệm. Vậy cho truy đoạt chức tước phẩm hàm, đục bia tấn sĩ. >>

Bổn án “giết người chết để răn người sống”(15) nầy cũng là để cảnh cáo những kẻ có lòng theo giặc cũng là điều thích đáng.

5. Chạy tội cho Phan Thanh Giản

Tội chứng, tội cớ của Phan Thanh Giản rành rành ra đó nhưng cũng có nhiều người đã và đang gắng chạy tội cho họ Phan:

– Trước tiên là người Pháp. Quá dễ hiểu, công lao giúp Pháp nuốt trọn Nam kì thì đâu có nhỏ. Pháp điều khiển được trào đình Huế mà để “công thần” họ Phan mang tiếng xấu thì coi không có được. Vậy là Pháp nói tốt cho Phan.

– Thứ hai là các Vua quan Nam trào bù nhìn của Pháp. Pháp nói gì mà mấy vị nầy không nghe. Không nghe thì khỏi làm vua. Trước tiên phải kể là Vua Đồng Khánh (ông vua nầy vốn là con nuôi Vua Tự Đức đã “xin” Pháp cho được làm vua), người “rất được lòng người Pháp” (đánh giá của Thầy Trần Trọng Kim). Một trong những hành động đẹp lòng người Pháp của ông Vua nầy là ra sắc chỉ khôi phục hàm cũ là Hiệp tá Đại học sĩ cho Phan Thanh Giản với những lời khen: “Phẩm vọng ngươi cao như núi Thái Sơn, văn chương ngươi như mây bay nước chảy, được xưng tụng cao nhứt một đời”.

– Một số đông người theo đạo Tây dương: mấy người nầy thì khỏi phải nói nhiều, nhìn những việc làm của họ trong lịch sử dân tộc thì bạn biết rồi đó.

Năm 1924, Vua Khải Định sắc cho quan dân tỉnh Thủ Dầu Một thờ phượng Phan như “thần hộ quốc an dân”. Công ơn gì với dân miền Đông? Nộp 3 tỉnh miền Đông cho Pháp chăng? Kế tới là năm 1933, (con Vua Khải Định là) Vua Bảo Đại lại sắc cho quan dân tỉnh Vĩnh Long thờ phượng Phan với nội dung cũng như vậy. Thưởng công giúp Pháp lấy 3 tỉnh miền Tây không tốn viên đạn nào chăng?

– Dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, tên Phan Thanh Giản còn được đặt làm tên đường, tên trường nữa (Vĩnh Long xưa cũng có đường tên nầy, nay là đường 3 tháng 2). Ông họ Ngô nầy là con chiên ngoan của Giáo hội Vatican nên thôi, khỏi bàn. 

Ptg.jpg

Trào Ngô, dưới quyền Tỉnh trưởng Huỳnh Ngọc Diệp, tỉnh Vĩnh Long đã dựng lên cái “của nợ” nầy ngây chổ bến xe Vĩnh Long hồi xưa mà ngày nay là “Ngã ba Cần Thơ” ở phường 2, thành phố Vĩnh Long. Bẩy chữ trên mặt nầy của tháp là “Tiền trào đại thần Phan Thanh Giản”. Tháp vinh danh kẻ bán nước cho Tây nầy vào tháng 5.1975 đã bị nhơn dân đập banh chành. Nguồn hình bấm đây.

 Nước nhà thống nhứt, tự nhiên có phong trào chỉnh sửa lịch sử rồi tự dưng tôn vinh nhơn vật nầy. Tượng đài, đền thờ Phan Thanh Giản mọc lên nhiều nơi (một số nhà chức trách Bến Tre tự hào về nhơn vật nầy ghê gớm!) thậm chí cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (một con dân Vĩnh Long, đồng hương với Phan Thanh Giản) đã từng nói: “Mỗi người yêu nước theo cách của mình. Đừng bắt Phan Thanh Giản yêu nước theo cách của Trương Định và ngược lại.” (Có điều các vị cần chú ý là ông Võ Văn Kiệt thiệt sự ổng họ Phan nha.)Giờ ai mà muốn bàn tội của Phan Thanh Giản thì phải chấp nhận bị người bất đồng ý kiến chỉ trách thôi. Ai chỉ trách họ Phan, họ hỏi “bán nước” sao được Nhà nước dựng tượng, lập đền thờ? Hết biết đường trả lời sao luôn! Câu nói của cố Thủ tướng đã được những người binh vực Phan Thanh Giản lợi dụng triệt để. Hễ ai chỉ trách họ Phan là họ lấy câu nầy ra để “lấp miệng” người đối thoại rồi sau đó là … đắc thắng. Thắng thiệt chớ không phải chơi, cố Thủ tướng nói thì ai dám cãi, Tiêu cũng vậy thôi. Không dám, không dám!

Như vậy có thể thấy để chỉ trách Phan Thanh Giản và bảo vệ được quan điểm của mình thiệt là khó lắm thay! Sau nầy nếu lỡ như có giặc, cớ chọn cách “yêu-nước-kiểu-Phan-Thanh-Giản”, biết đâu hên xui được lập đền thờ như ông nầy hổng chừng?!
 

Tiêu
Viết ngày 9 tháng 8 năm Bính Thân
 
 

Chú thích:

(1) Dịch nghĩa: “Ở đất Long Hồ, ông đã uổng phụ cái chí làm người học trò già” lời dịch của cô giáo Phạm Thị Hảo – Giảng viên môn Văn học cổ Trung Quốc tại ĐHSP TPHCM trong bài “Viết về Phan Thanh Giản nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã dùng bút pháp Xuân Thu” đăng trên báo Văn nghệ TP HCM tháng 3 năm 2009
 
(2) Lời các Giáo sĩ gởi trong thơ kêu gọi Pháp tấn công nước Việt và xin làm nội ứng cho Pháp

(3) Phan Khoang, Việt-Pháp bang giao sử lược, Huế, 1950, trang 148

(4) Dẫn theo Nguyễn Phan Quang, tr. 285(5) Kho Lưu trữ Bộ Ngoại giao Pháp, Kỉ yếu tập 28.(6) G. Taboulet – La geste franVaise en Indochine, Paris 1955 – trang 515

(7) Georges Taboulet- La geste franVaise en Indochine, Paris 1955 – trang 509-510

(8) Bổn khai nầy xài lịch Việt, ngày đó là ngày 20 tháng 6 năm 1867 theo lịch Tây

(9) Tập tâu của Viện Cơ mật-Bổn dịch của Tô Nam-Tập-san Sử Địa – số 7-8 năm 1967-trang 239-240

(10) G. Taboulet-Sđd-trang 513(11) Nguyễn Duy Oanh – Chân-dung Phan Thanh Giản”, Sài Gòn, Tủ sách sử học Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên CHVN, 1974.

(12)  Đám lá tối trời: Từ Gò Công đi về hướng ao Trường Đua, theo đường ấp Long Hưng tới ngã ba ấp Giá Trên thuộc xã Kiểng Phước; từ đây có bảng hướng dẫn đi thêm 8,5 km nữa để đến đền thờ Trương Định, chổ nầy khi xưa gọi là là “Đám lá tối trời”.

(13) Nguyễn Đình Vân Tiên – Con đường mang tên Phan Liêm đăng tại Hồn Việt

(14) Quốc trào chánh biên – Sđd – trang 356(15) Nguyễn Duy Oanh, sđd, trang 302

 

 
 

32 thoughts on “Phan Thanh Giản có đáng được dựng đền thờ?

 1. Tôi không đủ khả năng hiểu biết về sự thật để có thể bênh hay chê Phan Thanh Giản, cảm ơn tác giả đã viết và đưa ra những ý kiến cũng như những tổng hợp tư liệu của mình.

  Việc tôi không đồng ý cho lắm về giọng như của tác giả với các vua sau đời Tự Đức – có phần không phù hợp và chưa công bằng. Ngoài ra, tôi thật không nghĩ Trần Trọng Kim lại mang cái tâm công bằng mà viết về nhà Nguyễn.

  Thích

 2. Tác giả tổng hợp nhiều nguồn tư liệu nhưng chỉ nhìn từ một khía cạnh với tư tưởng đả kích đạo Công giáo .Qui tội cho Phan Thanh Giản bán nước dâng cả Nam Kỳ cho Pháp mà không thấy lý do PTG được hưởng lợi gì về việc bán nước đó .Nếu đã theo Tây dâng đất cho giặc thì hà cớ gì lại phải tự tử để trốn tội ,công lao như vậy Pháp có thể che chở cho ông suốt đời .
  Công hay tội của PTG vẫn đang là vấn đề tranh cãi ,cho nên ý kiến của tác giả chỉ là một ý kiến để tham khảo thôi ,với văn phong cố ý chỉ trích đạo CG khó mà được coi là công tâm .

  Thích

  • Dùng bí danh là không tốt rồi , thời này là thời nào rồi mà còn dùng bí danh , bí số , chơi kiểu ném đá dấu tay . Chỉ có bọn tiểu nhân mới làm vậy . Nêu rõ họ tên , chức vụ , đơn vị công tác ( ex Tiến sỹ Nguyễn Văn Lắm , Khoa Đông Nam Á , Đại Học Paris 12 .. ) để người đọc còn thẩm định .

   Thích

 3. Tác giả bài này (Tiêu Nhân) có dụng ý không tốt, định dùng tay che trời. Một nhân vật lịch sử trải qua thời gian có độ lùi trên 200 năm, dù đôi lúc bị đổ tội (nhà Nguyễn) mà cuối cùng vẫn được đánh giá đúng qua các triều vua nhà Nguyễn, chế độ Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam sau 1975 (dù một số tác giả miền Bắc trước 1975 vẫn nói xấu cụ Phan trước năm 1975 để phục vụ cho yêu cầu chính trị nhưng sau những năm 1990 đã từ từ thay đổi) và đặc biệt là người dân miền Nam (đơn cử như Vĩnh Long có đền thờ Cụ, dân Bến Tre quê hương Cụ, Lăng Ông Bà Chiểu ở Saigon). Đánh giá Cụ phải đi từ tính cách của Cụ (liêm khiết, hiếu học, công tâm, yêu nước, thương dân…) và xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cũng như công tâm xem xét các văn bản trích dẫn có tin cậy hay không. Tác giả bài này hoàn toàn không đưa vào các văn bản ca ngợi cụ: các văn bản triều Nguyễn, từ cụ đồ Chiểu… là cách làm việc một chiều và không trung thực. Quý vị có thể ghé các nhà sách, có đến 3-4 cuốn sách về Cụ viết sau này. Tôi chỉ nhớ cuốn Phan Thanh Giản – Nỗi đau trăm năm của nhà văn Hoàng Lại Giang. Trong các cuốn này có phần nói về vài hội thảo sử học sau 1990 về Cụ. Quí vị có thể tìm hiểu kỹ hơn qua các kỷ yếu hội thảo này để hiểu sâu sắc hơn và đúng hơn là đọc một bài vu vơ của Tiêu Nhân. Viết toàn về lịch sử, viết về một nhân vật tầm vóc như Cụ Phan mà trang Blog ẩn danh và không dám để bạn đọc comment. Hơn thế nữa lại bông lơn vô trách nhiệm với câu cuối Blog “Chỗ này toàn chuyện tào lao, không ích lợi gì cho thế sự nhơn tâm. Quí vị đọc cho vui chớ đừng có tin là thiệt nha” thì đủ hiểu kẻ ném đá giấu tay Tiêu Nhân này như thế nào. Coi chừng Khẩu nghiệp, luật Nhân – Quả không chừa một ai. Quí vị có thể search Google tên Cụ để tìm hiểu thêm các thông tin về Cụ từ nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt, Viện Sử học Việt Nam, UBND và nhân dân các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre… Ở TPHCM, hiện Cụ được nhân dân miền Nam thờ trong Lăng Ông Bà Chiểu (Q. Bình Thạnh) cùng với Cụ Lê Văn Duyệt và Cụ Lê Chất.

  Thích

   • Tôi rất đồng tình bài viết của Người sài gòn. cái tên Tiêu Nhân nào đó không biết gì về lịch sử cả. tôi chắc trình độ văn hóa của hắn không ra gì đâu.
    Tôi tên Phan Văn Kỳ, đã từng học tại trường Phan Thanh Giản Cần Thơ. tôi học ban C(ban văn chương) ( nay là Châu Văn Liêm). Khi quân quản vào tiếp thu Cần Thơ, sau đó có một số người gỡ tượng cụ Phan( tượng bán thân) đem đi đâu tôi không rõ nhưng tôi rất buồn. Những người tổ chức gỡ tượng và những người tham gia gỡ tượng ngày đó hôm nay họ nghĩ gì. Tôi nể phục cụ Phan là người miền Nam đầu tiên đậu tiến sĩ làm tâm gương hiếu hoc cho người dân miền Nam. Theo tôi nghĩ cụ giao thành cho Pháp là cụ biết không thể chống nổi nếu đánh thì sẽ chết chóc dân lành. Cụ giao thành cụ được gì?. Cụ tự vẫn. Sau đó 2 người con của cụ là Phan Tôn và Phan Liêm lại tổ chức kháng Pháp.
    Cái việc làm của Cụ đâu phải là tội phải không quí đọc giả

    Thích

  • Đạo quân tử không có người như ông Giản, nói cách khác ông Giản không phải bậc quân tử vì: Vua giao việc một đằng làm một lẻo; Chưa đánh, chưa báo đã dâng thành cho giặc; Quân tử không thờ hai vua đằng này ông ăn lộc vua nhưng lại nhờ Pháp chăm lo con cháu? Nếu ai cũng tiểu nhân, suy nghĩ chủ quan như ông Giản thì thật nguy hiểm vì:
   – Lo sợ đế quốc Pháp hùng mạnh, máy bay, tàu chiến, tăng pháo, hiệp đồng các binh chủng như trận Cổ Tiết để thị uy đồng bằng… (để lo cho dân và giữ thân mình cùng gia quyến như ông Giản) và dâng đất cho giặc thì làm sao có Chợ Đồn, Đông Khê, Thu Đông, Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, cờ trắng giương lên ba màu hạ xuống, cờ đỏ sao vàng bay trên nóc hầm Đờ Cát?
   – Lo sợ Siêu cường hiện đại như Mỹ cùng hỗ trợ trực tiếp của liên quân Úc, Hàn, New Zealand, Xiêm, có vệ tinh, B2, B52,…cây nhiệt đới, Abraham… sao (để lo cho dân và giữ thân mình cùng gia quyến như ông Giản) thì làm sao có thung lũng Ia Đrăng; Tổng kho Long Bình; Điện Biên Phủ trên không, Mùa xuân 1975; Sao vạch cuốn gói, sao vàng kéo lên…; để sau Tổng thống Hoa kỳ và Chủ tịch nước Việt Nam song hành cùng nhau duyệt đội danh dự?
   – Hoặc giả như hiện nay cứ thấy tàu to gây sóng lớn ở biển Đông thì thôi đầu hàng, dâng đất cho giặc được sao (để lo cho dân và giữ thân mình cùng gia quyến như ông Giản) thì cái bộ Gen Việt 5000 năm (mà như nghiên cứu gần đây thì tổ tiên người Hán, Mông cổ có nguồn gốc Hòa Bình Việt Nam (Mường Hòa Bình) di cư lên?) đã bị đồng hóa lâu rồi?
   – Lập đền thờ tiểu nhân liệu có đáng?

   Thích

  • Vâng còn thiếu bài Điếu Phan Thanh Giản của cụ Chiểu – “ca ngợi công đức” của Phan Thanh Giản chưa thấy treo trên khán thờ!
   Chắc ông Giản là bậc quân tử công cao đức dày lắm sao mà cụ Chiểu lại gọi tên tục trần trụi như bọn tiểu nhân mà không gọi tên Thuỵ, Hiệu, Chức, Tước vua ban là sao vậy?

   Thích

  • Nhân dân miền Nam và cá nhân tôi luôn luôn tôn kính Cụ PHAN THANH GIẢN, một vị đại thần yêu nước, thương dân. Thực dân Pháp lúc đó có dã tâm nuốt trọn Đông Dương chứ không riêng gì 3 tỉnh miền tây hay một nước Việt Nam. Triều đình nhà Nguyễn không nhìn thấy đươc điều đó nên đã giao sứ mệnh nặng nề không thể nào hoàn thành lên vai một vị lão thần lặn lội trời Tây trong một thế yếu, thế cô như vậy. Một người từng qua Pháp trở về, Cụ Phan đã nhìn thấy rỏ thực lực của người Pháp và nội lực của triều đình mình. Biết người biết ta để tránh đổ máu binh lính và nhân dân một cách vô ích, với hi vọng còn người thì còn nguồn khởi nghĩa về sau. Với quan niệm phong kiến chịu ảnh hưởng Nho giáo thì nhiệm vụ của người làm tướng là THỦ THÀNH – AN DÂN. Không thủ thành nổi thì chọn cách an dân. Nhưng THÀNH MẤT – TƯỚNG VONG, Cụ Phan đã chọn cái chết theo thành, đó là cái dũng của người làm tướng. Mỗi thời điểm lịch sử có một cách làm việc riêng, hiệu quả riêng. Nên xem xét công tâm thấu đáo.

   Thích

  • Trần Trọng Kim, một sử gia trước tác sách sử trên tinh thần tôn trọng sự thật, không vì cá nhân mình, không bị thế lực cầm quyền chi phối hay định hướng nên những gì cụ Trần viết là hữu ích cho mai hậu. Tôi, một kẻ hậu sinh, có tầm hiểu biết sử học chủ yếu do cụ Trần. Thông qua cuốn Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, tôi suy tư rằng Phan Thanh Giản là một vị quan có trách nhiệm với mạng sống của binh lính và dân chúng, cụ Phan biết rất rõ thực lực yếu kém của quân mình trước quân viễn chinh Pháp, thành trì trước sau gì cũng lọt vào tay địch, đánh hay đầu hàng không còn là yếu tố quan trọng mà yếu tố quan trọng nhất là sinh mạng của lính, của dân. Một nhà Nho có tinh thần dân vi quý, xã tắc thứ chi… yêu dân theo triết lý thân dân của Mạnh tử thì tất yếu phải hành động như thế. Một vị đại quan từng trải như cụ Phan dĩ nhiên biết quyết định đầu hàng giặc là một trọng tội trước nhà vua và triều đình, nhưng sẽ được dân biết ơn và đã có rất nhiều đền thờ do dân lập ra để tưởng nhớ và phụng thờ cụ. Cái chết của cụ Phan được đánh đổi bởi cái sống của hàng ngàn binh lính và dân thường, một hành động phi thường của một bậc quân tử trong tình thế rất nguy nan.

   Thích

 4. Ông này không xứng đáng được vinh danh dưới bất kỳ hình thức nào, lý do: đem cả 3 tỉnh miền Tây giao cho Pháp mà không hề chiến đấu. Tuy nhiên, vua Tự Đức và triều thần là những người chịu trách nhiệm lớn hơn vì đã không có lập trường dứt khoát (hòa hay chiến) ngay từ đầu và đã giao nhiệm vụ vô cùng quan trọng cho 1 người không phù hợp.

  Thích

  • Garcia cần cẩn thận nghiên cứu vấn đề rồi hãy phát ngôn. Binh lực VN thời ấy quá yếu, vũ khí quá thô sơ không thễ đánh lại quân viễn chinh Pháp, những trận đánh bảo vệ thành Hà Nội của Nguyễn Tri Phương, của Hoàng Diệu hay trận “Thất thủ kinh đô” do Tôn Thất Thuyết chủ xướng đã cho ta thấy rõ. Quân ta chết vài trăm hoặc vài ngàn thì quân Pháp chỉ mất vài người hoặc mười mấy. Vì thế, nếu Cụ Phan dàn quân đánh Pháp đến giọt máu cuối cùng thì thất bại là cái chắc, thành mất kéo theo hàng ngàn sinh linh xuống suối vàng. Vả lại, Cụ là một nhà Nho, thấm nhuần tư tưởng thân dân của Mạnh tử: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi….”, thà thành mất mà dân được sống vì dân quý hơn xã tắc. Bản thân Cụ cũng đền nô núi sông chứ có tham sống sô chết đâu !

   Thích

 5. Khi quân Pháp xâm lược , tất cả các võ tướng chống giặc đều tử trận , triều đình lại cử quan văn đi điều đình mong lật ngược thế cờ ? Thất bại rõ ràng tất yếu . Quan văn võ đều phải chết vì nước còn triều đình lại vô can ?

  Thích

 6. Cách đây vài năm có cuộc hội thảo về PTG, thấy cũng có những lý lẽ thuyết phục để bên vực cho ông ấy.
  Dù từ thời đó đã có câu trong dân gian: “Phan- Lâm mãi quốc, triều đình khi dân” nhưng sự thực chưa rõ thế nào vì có nhiều chứng cớ đối lập nhau.
  Đọc bài này thấy giọng lưỡi chua cay quá

  Thích

 7. đọc bài tôi toàn thấy một tư tưởng lớn lao của họ Phan, thậm chí đi trước thời đại hàng thế kỷ! có thể sau chuyến đi Pháp ông đã mở rộng tầm nhìn về một thế giới văn minh, cho nên ông có ý thần phục Pháp quốc, vì chống lại chỉ có chuốc lấy thất bại mà thôi, tốt hơn cho họ bảo hộ để mình tiến theo họ. do đó ông không chủ trương kháng Pháp một cách cực đoan, khi đã biết trăm đường thua, tránh đổ máu cho dân thì gọi ông là bán nước, phản quốc ư? nếu ông không ký các điều ước với giặc ngay cửa nhà với tàu đồng thì giặc sẽ ra về chăng?. tác giả khá hồ đồ mà không biết rằng nhà Thanh đã khốn khổ thế nào khi đối đầu với phương Tây, huống hồ nhà Nguyễn!. Lý Quang Diệu từng nói rất thực tế rằng: chủ nghĩa thực dân dù có ác đi chăng nữa thì vẫn còn lại đó các thứ quý giá tại các thuộc địa: ngôn ngữ, luật pháp, nền hành chính và giáo dục. hãy nhớ điều đó.

  Thích

 8. Tác giả này viết trăng viết cuội, không đúng sự thật khách quan. Minh chứng các cuộc hội thảo gần đây và sách báo hiện nay viết về ông. Xin trích dẫn ý kiến của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt năm 2003: “… Tôi muốn nhắc lại câu nói như một tuyên ngôn của Phan Thanh Giản: Lá cờ ba sắc không thể phấp phới bay trên một thành lũy mà nơi ấy Phan Thanh Giản còn sống. Với tuyên ngôn này và với những gì tôi đã trình bày, tôi khẳng định rằng: Phan Thanh Giản là một người yêu nước, thương dân mà lo không tròn bổn phận, cụ đã tự làm bản án cho chính mình: đó là cái chết. Một cuộc đời thanh sạch, thật đáng để lại gương soi cho hậu thế…”

  Thích

 9. Theo tôi, Phan Thanh Giản có công rất lớn, ông đã giúp cho dân đen tránh được chiến tranh tàn khốc. Mà chiến tranh, chẳng bao giờ có bên thắng, bên thua, chỉ có dân là chết. Cứu dân là trên hết. Tôi đề nghị tác giả bài viết ở trên đi tu thêm 1000 năm nữa, học lại mẫu giáo rồi hãy bàn về Cụ Phan.

  Thích

  • Hỏng, suy nghĩ như bạn thì hỏng thật rồi, bổn phận và trọng trách của anh được giao khi làm nhiệm vụ để ở đâu (công vụ đó). Như hiện nay, cứ thấy tàu to uy hiếp ngoài biển Đông thì dâng đất cho giặc à! Hãy để lịch sử phán xét, vài ý kiến ở cái hội thảo dòng họ hoặc tài trợ không phải của chung, không phải lịch sử!

   Thích

 10. Mạng sống quan trọng lắm, mình mà bị Trung Cộng doạ 1 phát thì cũng sẽ bán đất, bán nước, bán văn hoá, bán mẹ, bán vợ, bán con, sủa tiếng Tàu, rồi giả bộ tự tử, ai dè chết thiệt. (miễn sao vợ con được sống)
  Mình biết ơn những vị như PTG và các vị trong chính phủ yêu màu tím, chuộng hoà bình từ cổ chí kim, vì nhờ họ mà mình được ngồi đây gâu gâu hùa với đồng loại của mình, hậu huệ của cái dòng tiểu nhân hèn hạ, nhu nhược, yếu đuối, kém bản lĩnh, vô liêm sỉ, không biết nhục là gì.
  Thực tế hiện trạng Biển Đông, cũng là con cháu của các cụ noi gương cha ông. Vì sự sinh tồn của đại đa số dân tôc uỷ mị, mong manh dễ vỡ, vì sự tuyệt chủng của cái gien bất khuất như 300 Spartans của dân tộc ta, và vì không đủ tài cán để tự tin vào khả năng chuyển bại thành thắng, đổi trắng thay đen, lấy ít địch nhiều hay chơi liều rồi trời độ, nên chúng ta phải “vì thân diệt nghĩa” mà bỏ của chạy lấy người, ai giữ gìn bản sắc thì kệ họ, mình giữ mạng cho con cái, sau này tụi nhỏ nó lai tạp, thì cũng mất bản sắc thôi.

  Thích

 11. Binh lực Nhà Nguyễn thới vua Tự Đức quá thô sơ, yếu kém nên một khi dàn quân kịch chiến với quân Pháp hùng hậu với tàu sắt, đại bác, … thì quân ta thua là cái chắc. Có anh võ sĩ nào mới vào làng quyền Anh dám so găng với Mike Tyson ? Có cài đầu thì phải biết suy nghĩ chứ ! Vua Tụ Đức và triều thần kết án nặng nề Phan Thanh Giản mà không biết rằng họ cũng mang tội. Nếu Nhà vua và Triều đình biết cái yếu nhược của nước mình để có chính sách canh tân, thay đổi, phát triển các mặt, đặc biệt là quân sự và kinh tế thì không có cái chết của cụ Phan và cái chết của bao người khác như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu. Chắc chắn kẻ mai hậu, ngắn nghị như Tiêu Nhân không có cơ hội mạt sát, sĩ nhục cụ Phan, phải không ?
  Trong lịch sử, thời gian chúa Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn khôi phục giang sơn có cái chết của Võ Tánh, Phan Tùng Châu, những cái chết tương tự như Phan Thanh Giản.
  Hậu sinh đã ghi nhớ công ơn, lòng thương xót và những hi sinh oanh liệt đó.
  Nói thật, bài viết của Tiêu Nhân về cụ Phan đã làm tôi, một kẻ hậu sinh tức muốn “ói máu”.

  Thích

 12. Thực tế thì quân Pháp và quân Mỹ sau này chỉ bị sa lầy bởi chiến tranh du kích ở Việt Nam, còn thành to quân đông chỉ tổ làm mồi cho đại bác. Nói về tinh thần trung quân ái quốc thì Phan Thanh Giản thua xa các vị cùng thời như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Trương Công Định. Nếu ai cũng học theo Phan Thanh Giản thì làm gì kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ sau này để rồi con cháu cụ là ông Phan Văn Hòa (Võ Văn Kiệt) lên làm thủ tướng chính phủ chứ.

  Thích

  • Điếu Phan Thanh Giản
   Lịch sĩ tam triều độc khiết thân,
   Phi công thuỳ tán nhất phương dân.
   Long Hồ uổng phụ thư sinh lão,
   Phụng Các không vi học sĩ thần.
   Bỉnh tiết tần lao sinh Phú Bật,
   Tận trung hà hận tử Trương Tuần.
   Hữu thiên lục tỉnh tồn vong sự,
   Nan đắc thung dung tựu nghĩa thần.
   – – – – –
   Bài thơ điếu này chỉ khen cụ Phan ở 2 câu đầu, còn 6 câu sau đều là chê trách.
   Câu 1, 2 ca ngợi cụ Phan trong việc làm quan lo cho dân.
   Câu 3 – phụ lòng học trò và các vị bô lão dinh Long Hồ (Vĩnh Long)
   Câu 4 – bị triều đình xử án trảm quyết và đục bỏ tên khỏi bia tiến sĩ
   Câu 5 – Phú Bật đại thần triếu Tống đi sứ thuyết phục được Khiết Đan bãi binh tránh được nạn binh lửa; cụ Phan đi sứ để thương thuyết dùng tiền chuộc đất thì không những mất tiền mà còn mất luôn đất 3 tỉnh miền Đông.
   Câu 6 – Trương Tuần đại thần triều Đường chỉ có 1000 quân mà giữ thành chống cự 10 vạn quân Yên suốt 1 năm, chịu đói nghiến răng chông giặc cuối cùng lương cạn sức kiệt bị giặc bắt hành hình thì chỉ còn 3 cái răng trong mồm, cụ Phan giữ 3 thành miền Tây kiên cố binh đông lương đầy mà khi giặc đến thì giao thành ngay không hề kháng cự, chả mất viên đạn hay giọt máu nào.
   Câu 7, 8: để mất Nam kỳ lục tỉnh thì khó thành thần tử có nghĩa khí được.
   Cụ Phan là một ông thầy tốt dạy ra nhiều trò giỏi, nhưng đã không giữ được khí tiết cần có của một nhà nho khi nước nhà gặp cơn nguy biến.

   Thích

 13. Trước lúc lâm chung PTG nói: “Các người hãy cố ra sức học hỏi cái tinh hoa của Pháp, xóa bỏ cái kém cỏi, hủ lậu của mình mà canh tân đất nước cho đc phú cường như Pháp”. Trang 162 dòng 17-19 trong “Phan Thanh Giản tạp lục sử”, nhà xuất bản Hoàng Thời Paris 1907 France.

  Thích

 14. Các nhà Sử học chân chính sở đâu sao không lên tiếng nhận định Phan Thanh Giản ? Bài này có những sử liệu xác đáng kết tội Phan Thanh Giản bán nước rồi ! Võ Văn Kiệt lại bênh vực kẻ bán nước ư ?

  Thích

 15. Tiêu đề “đáng” có nên không? Người nghiên cứu lịch sử để hiểu, thấy cái được các mất trong bối cảnh đó của tiền nhân. Đây cũng nói lên sự phán quyết của người sinh sau tìm kiếm sự thật của lịch sử. Rất thích sự đồng cảm khi đặt mình trong hoàn cảnh xã hội đó.

  Thích

 16. Tôi rất tâm đắc với câu của nhà văn Chu Giang trong bài viết về Phạm Quỳnh, đáng lẽ các nhân vật như Phạm Quỳnh, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký… “cách tốt nhất là để cho cụ yên nghỉ” (Một sự thách thức lịch sử, báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh, số 490, ngày 5/4/2018), vì lúc này “phê phán kết tội cụ không cần thiết, không có ích gì, mà tán dương phong tặng cho cụ là xuyên tạc lịch sử, là phản văn hóa”.

  Thích

 17. Thực tế thì cụ Phan Thanh Giản cũng được mồ yên mả đẹp từ lâu rồi. Điều nguy hiểm là những nằm gần đây có nhiều người tìm cách gỡ tội bán nước có khế ước cho cụ, đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ thừa cho vua Tự Đức.
  Tôi thì rất tâm đắc với 2 câu thơ của chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài thơ Lịch sử nước ta:
  “Nay ta nước mất nhà tan
  Cũng vì những lũ vua quan ngu hèn.”

  Thích

 18. Tôi có thể hiểu được tâm tư của con cháu họ Phan muốn gỡ tội cho cụ Phan Thanh Giản, nhưng tới mức viết sách Phan Thanh Giản – Nhà ái quốc, người mở đường cho nước Việt Nam hiện đại: Những năm cuối đời (1862-1867) như hai tác giả Phan Thị Minh Lễ và Pierre Ph. Chanfreau thì quả thực quá nguy hiểm. 100 năm đô hộ giặc Tây – hậu quả mà lũ vua quan ngu hèn để lại cho dân tộc Việt Nam – mới qua được 75 năm mà kẻ bán nước đã thành nhà ái quốc.

  Thích

Nhận xét về Tuan Nguyen Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s