Tagged with Tiếu

Phan Thanh Giản có đáng được dựng đền thờ?

Phan Thanh Giản có đáng được dựng đền thờ?

Bàn thờ Phan Thanh Giản trong đền thờ ở Ba Tri, Bến Tre Tiêu  Nói tới “bán nước” thì dân nước mình nghĩ ngây tới Trần Ích Tắc thời Trần chống giặc Nguyên. “Ả Trần” thì khỏi tranh cãi, ô danh muôn thuở rồi, mặc dầu “Ả Trần” nầy không có làm mất tấc đất … Tiếp tục đọc

Từ Quan Nhị Ca đến Quan Thánh Đế

Từ Quan Nhị Ca đến Quan Thánh Đế

Tới thời Thanh thì Quan Vũ được tôn làm Quan Thánh Đại đế  Tiếu Trong bổn lưu xưa nhứt về tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung đã nói rõ đây là một tác phẩm văn học dựa theo lịch sử và có hư cấu theo kiểu “bẩy thực, ba hư”. … Tiếp tục đọc